Registrovať | Download | Mapa stránok | 5 aktívnych návštevníkov 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. 


 HLAVNÉ MENU
 • Úvodná stránka
 • História
 • Organizačná štruktúra
 • Aktuality
 • Kalendár akcií
 • Kontakty
 • Povodňová služba
 • Odkazy - Linky
 • Rekreácia, turistika
 • Medzinárodná spolupráca
 • Ponuka služieb
 • Stavy a prietoky od SHMÚ
 • Vodohospodárske foto
 • Ocenenie MŽP SR
 • Verejné obstarávanie
 • EN ISO 9001 : 2000
 • Lodná doprava
 • Kariéra
 • Cenníky služieb
 • Riečne informačné služby
 • Protipovodňová ochrana
 • Povodeň 2013
 • Investičné akcie
 • Povodeň 1965
 • Pracovné ponuky
 

 Login
   
    
 Pamätať si
Registrovať

Zabudli ste heslo?
 

Územie v správe OZ Bratislava

Úvodná stránka

Plavebný poriadok kompy „BD VOJKA“


Priebeh programov cezhraničnej spolupráce k 30.04.2013Projekt: Automatizácia výmeny krízových dát v hydrologickej oblasti povodí Moravy a Dyje
Projekt: Sútok Moravy a Myjavy - spoločné protipovodňové opatrenia na oboch brehoch Moravy
Projekt: Kopčany – Hodonín - spoločné protipovodňové opatrenia na oboch brehoch Moravy
Projekt: Renaturalizácia Moravy od Radějovky po Myjavu - spoločné protipovodňové opatrenia na oboch brehoch Moravy


Newada NewadaEN ISO 9001      a      ISO/IEC 17025:2005Fotografie protipovodňovej ochrany Bratislavy a Štúrova                       
 Novinky
  WEB stránka
SVP, š.p.,
Odštepný závod Bratislava
 
 
 
 
Definície pojmov ako:
v sekcii
 
 
 
 
Námety na rekreáciu a

 
 

 Anketa
Páči sa Vám nový design?
 Áno
NaN% Nie
NaN% Je mi to jedno
 

Untitled Document

OZ Banská Bystrica OZ Piešťany OZ Košice SVP, š.p. Banská Štiavnica

SVP š.p.,Banská Štiavnica
  • OZ Bratislava
  • OZ Piešťany
  • OZ Banská Bystrica
  • OZ Košice
  • SVP,š.p., OZ Bratislava 2007