Registrovať | Download | Mapa stránok | 7 aktívnych návštevníkov 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. 


 HLAVNÉ MENU
 • Úvodná stránka
 • História
 • Organizačná štruktúra
 • Aktuality
 • Kalendár akcií
 • Kontakty
 • Povodňová služba
 • Odkazy - Linky
 • Rekreácia, turistika
 • Medzinárodná spolupráca
 • Ponuka služieb
 • Stavy a prietoky od SHMÚ
 • Vodohospodárske foto
 • Ocenenie MŽP SR
 • Verejné obstarávanie
 • EN ISO 9001 : 2000
 • Lodná doprava
 • Kariéra
 • Cenníky služieb
 • Riečne informačné služby
 • Protipovodňová ochrana
 • Povodeň 2013
 • Investičné akcie
 • Povodeň 1965
 • Pracovné ponuky
 

 Login
   
    
 Pamätať si
Registrovať

Zabudli ste heslo?
 

Územie v správe OZ Bratislava

Povodňová služba


Priebežnú informatívnu správu si môžete pozrieť tu.


Informácie o povodňovej aktivite môžete získať na kontaktoch:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Stavy a prietoky SVP š.p., OZ Bratislava
Stavy a prietoky, Dispečing Správy vnútorných vôd Komárno SVP š.p. OZ Bratislava

Stavy a prietoky Bavorsko (Dunaj)
Stavy a prietoky Horné Rakúsko (Dunaj)
Stavy a prietoky Dolné Rakúsko (Dunaj)

Stupne povodňovej aktivity

Viac k danej problematike
>> Viac
N-ročné prietoky

Definovanie pojmu N-ročného prietoku
>> ViacUntitled Document

OZ Banská Bystrica OZ Piešťany OZ Košice SVP, š.p. Banská Štiavnica

SVP š.p.,Banská Štiavnica
  • OZ Bratislava
  • OZ Piešťany
  • OZ Banská Bystrica
  • OZ Košice
  • SVP,š.p., OZ Bratislava 2007