Registrovať | Download | Mapa stránok | 8 aktívnych návštevníkov 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. 


 HLAVNÉ MENU
 • Úvodná stránka
 • História
 • Organizačná štruktúra
 • Aktuality
 • Kalendár akcií
 • Kontakty
  • Správa povodia Moravy
  • Správa vnútorných vôd Komárno
  • Závod Vodné dielo Gabčíkovo
  • Správa vnútorných vôd Šamorín
  • Závod Dunaj
 • Povodňová služba
 • Odkazy - Linky
 • Rekreácia, turistika
 • Medzinárodná spolupráca
 • Ponuka služieb
 • Stavy a prietoky od SHMÚ
 • Vodohospodárske foto
 • Ocenenie MŽP SR
 • Verejné obstarávanie
 • EN ISO 9001 : 2000
 • Lodná doprava
 • Kariéra
 • Cenníky služieb
 • Riečne informačné služby
 • Protipovodňová ochrana
 • Povodeň 2013
 • Investičné akcie
 • Povodeň 1965
 • Pracovné ponuky
 

 Login
   
    
 Pamätať si
Registrovať

Zabudli ste heslo?
 

Územie v správe OZ Bratislava

Kontakty > Správa povodia Moravy

ADRESA:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Odštepný závod Bratislava
Správa povodia Moravy
Pri Maline 1
901 01 Malacky


Vrátnica:

Tel.: 034/7976 127
Fax: 034/7731 241


Riaditeľ Správy povodia Moravy poverený výkonom funkcie:

Ing. Jozef FARKAŠ
Tel.: 034/7976 112
E-mail: jozef.farkas@svp.sk


Sekretariát:

Tel.: 034/7976 112
E-mail: malacky@svp.sk


Dispečing:

Tel.: 034/7976 111


Pohľad z cesty na areál Závodu Povodie Moravy v Malackách

Administratívna budova Závodu Povodie Moravy v Malackách

Untitled Document

OZ Banská Bystrica OZ Piešťany OZ Košice SVP, š.p. Banská Štiavnica

SVP š.p.,Banská Štiavnica
  • OZ Bratislava
  • OZ Piešťany
  • OZ Banská Bystrica
  • OZ Košice
  • SVP,š.p., OZ Bratislava 2007