Registrovať | Download | Mapa stránok | 6 aktívnych návštevníkov 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. 


 HLAVNÉ MENU
 • Úvodná stránka
 • História
 • Organizačná štruktúra
 • Aktuality
 • Kalendár akcií
 • Kontakty
 • Povodňová služba
 • Odkazy - Linky
 • Rekreácia, turistika
 • Medzinárodná spolupráca
 • Ponuka služieb
 • Stavy a prietoky od SHMÚ
 • Vodohospodárske foto
 • Ocenenie MŽP SR
 • Verejné obstarávanie
 • EN ISO 9001 : 2000
 • Lodná doprava
 • Kariéra
 • Cenníky služieb
 • Riečne informačné služby
 • Protipovodňová ochrana
 • Povodeň 2013
 • Investičné akcie
 • Povodeň 1965
 • Pracovné ponuky
 

 Login
   
    
 Pamätať si
Registrovať

Zabudli ste heslo?
 

Územie v správe OZ Bratislava

Riečne informačné služby

ENC mapy Dunaja

Slovenský vodohospodársky podnik má na starosti aj tvorbu ENC máp (Electronic navigational map – elektronická plavebná mapa) na Slovensku. Naše ENC mapy sú vytvárané v súlade s Inland ECDIS Standard 2.1 na celom úseku Dunaja od rkm 1880.2 po 1708.3 (Devín – Chľaba) s výnimkou starého koryta Dunaja medzi Čunovom a Sapom, keďže na tomto úseku v súčasnosti plavebná dráha nie je udržiavaná.

ENC mapy na tejto stránke budú priebežne aktualizované.

Mapy sú majetkom SVP. Je možné ich stiahnuť zadarmo, ale nesmú sa používať na komerčné účely. Po stiahnutí je potrebné ich rozbaliť napr. softvérom WinZip.

Mapy sú vo formáte *.000. Na prezeranie je potrebné mať nainštalovaný SeeMyENC - softvér od spoločnosti SevenCs, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť tu.


Celý úsek km 1880-1709 ENCs-SK.zip


km 1880-1873 2D7D1872.zip
km 1873-1864 2D8D1864.zip
km 1864-1854 2D7D1854.zip
km 1854-k27 2D7DK027.zip
km k27-k12 2D7DK012.zip
km k12-k0 2D7DK000.zip
km 1811-1800 2D7D1800.zip
km 1800-1791 2D7D1791.zip
km 1791-1776 2D7D1776.zip
km 1776-1762 2D8D1762.zip
km 1762-1752 2D7D1752.zip
km 1752-1737 2D7D1737.zip
km 1737-1723 2D7D1723.zip
km 1723-1709 2D8D1709.zip
Viac informácií o ENC mapách a ďalších riečnych informačných službách (RIS) získate na www.slovris.sk

ENC mapy v ďalších krajinách sú dostupné na týchto stránkach


Belgicko RIS portal Vlaanderen
Bulharsko EAEMDR
Česko LAVDIS
Holandsko RIS portal Nederland
Chorvátsko CRUP, Agencija za vodne putove
Maďarsko VITUKI, PannonRIS
Nemecko ELWIS
Rakúsko DORIS
Rumunsko AFDJ
Srbsko PLOVPUT
Švajčiarsko Port of Switzerland


Kamery na vodných tokoch

Dunaj a Vodné dielo Gabčíkovo


Vidin (Bulharsko)
Mohács (Maďarsko)
Budapest (Maďarsko)
Visegrád-Nagymaros (Maďarsko)
Gönyű (Maďarsko)
Vojka - Kyselica (Slovensko)
Hamuliakovo (Slovensko)
Bratislava (Slovensko)
Devín, Čunovo – zdrž, Medveďov, Štúrovo (Slovensko)
Viedeň (Rakúsko)
Spitz an der Donau (Rakúsko)
Ybbs an der Donau (Rakúsko)
Linz (Rakúsko)
Passau (Nemecko)

Morava, Hodonín, Česko
Morava, Angern, Rakúsko Morava, Záhorská Ves, Slovensko

Hron, Banská Bystrica, Slovensko Hron, Kamenín, Slovensko

Váh, Kolárovo, Slovensko

Ipeľ, Salka, SlovenskoUntitled Document

OZ Banská Bystrica OZ Piešťany OZ Košice SVP, š.p. Banská Štiavnica

SVP š.p.,Banská Štiavnica
  • OZ Bratislava
  • OZ Piešťany
  • OZ Banská Bystrica
  • OZ Košice
  • SVP,š.p., OZ Bratislava 2007