Registrovať | Galéria | 25 aktívnych návštevníkov 
PLUSK
SVP, š.p.  


 MENU
 Úvodná stránka
 Organizačná štruktúra
 Aktuality
 Kalendár akcií
 Kontakty
 Informácie z masmédií
 Povodne
 Odkazy
 Stavy a prietoky
 Dokumenty
 Výročné správy
 Združenie zamestnávateľov vo VH
 Verejné obstarávanie, profil verejného obstarávatela
 Sprístupňovanie informácií
 Zákon 546/2010 Z. z.
 Ceny za poskytovanie regulovaných vodohospodárskych služieb
 MPOMPRSR
 Zákon 3/2010Z.z. o NIPI
 Pracovné ponuky
 

 Login
   
    
 Pamätať si
Registrovať

Zabudli ste heslo?
 

VUVH

Dokumenty

Zakladacia listina SVP, š.p. Banská Štiavnica

Zákon o vodách č. 364/2004

Zákon o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z.z.

Program protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010

Správa o realizácii opatrení Programu protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 a o ich aktualizácii z hľadiska priorít a s ohľadom na ochranu hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie vlády č.25/2003 k správe o realizácii opatrení Programu protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 a o ich aktualizácii z hľadiska priorít a s ohľadom ochranu hlavného mesta SR Bratislavy

Nariadenie vlády SR č.755/2004, ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôdVerejné obstarávanie

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za PRBŠ II.Q-2013

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZBA II.Q-2013

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZBB II.Q-2013

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZKE II.Q-2013

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZPN II.Q-2013


Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za PRBŠ I.Q-2013

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZBA I.Q-2013

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZBB I.Q-2013

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZKE I.Q-2013

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZPN I.Q-2013


Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za PRBŠ IV.Q-2012

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZPN IV.Q-2012

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZBA IV.Q-2012

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZBB IV.Q-2012

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZKE IV.Q-2012


Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za PRBŠ III.Q-2012

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZPN III.Q-2012

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZBA III.Q-2012

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZBB III.Q-2012

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZKE III.Q-2012


Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za PRBŠ II.Q-2012

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZPN II.Q-2012

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZKE II.Q-2012

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZBB II.Q-2012

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZBA II.Q-2012


Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za PRBŠ I.Q-2012

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZPN I.Q-2012

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZKE I.Q-2012

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZBB I.Q-2012

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZBA I.Q-2012 časť 1.

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZBA I.Q-2012 časť 2.


Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za PRBŠ - IV.Q-2011

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZBA - IV.Q-2011

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZBB - IV.Q-2011

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZPN - IV.Q-2011

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZKE - IV.Q-2011


Súhrnná správa o zákazkách s nízskou hodnotou za III. Q. 2011

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za PRBŠ - III.Q-2011

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZBA - III.Q-2011

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZBB - III.Q-2011

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZPN - III.Q-2011

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZKE - III.Q-2011


Súhrnná správa o zákazkách s nízskou hodnotou za II. Q. 2011

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za PRBŠ-II.Q-2011

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZKE-II.Q-2011

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZBB-II.Q-2011

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZPN-II.Q-2011

Súhrnná správa o ZNH nad 1 000 -€ za OZBA-II.Q-2011

Projekt PLUSK

Spoločný Poľsko-Slovenský projekt PLUSK

Vyhlásenie sútaže logo PLUSK SK

Vyhlásenie sútaže logo PLUSK PL

Podmienky sútaže logo PLUSK SK

Podmienky sútaže logo PLUSK PL

Prihlasovací formulár sútaže logo PLUSK SK

Prihlasovací formulár sútaže logo PLUSK PLprojekty