Registrovať | Galéria | 13 aktívnych návštevníkov 
PLUSK
SVP, š.p.  


 MENU
 Úvodná stránka
 Organizačná štruktúra
 Aktuality
 Kalendár akcií
 Kontakty
 Informácie z masmédií
 Povodne
 Odkazy
 Stavy a prietoky
 Dokumenty
 Výročné správy
 Združenie zamestnávateľov vo VH
 Verejné obstarávanie, profil verejného obstarávatela
 Sprístupňovanie informácií
 Zákon 546/2010 Z. z.
 Ceny za poskytovanie regulovaných vodohospodárskych služieb
 MPOMPRSR
 Zákon 3/2010Z.z. o NIPI
 Pracovné ponuky
 

 Login
   
    
 Pamätať si
Registrovať

Zabudli ste heslo?
 

VUVH

MPOMPRSR


Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska.


Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska.

MPO a MPR (povodňové ohrozenie)

Povodňové mapy je zjednodušený spoločný názov pre mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika. Mapy povodňového ohrozenia sú spracované pre geografické oblasti, v ktorých bola v predbežnom hodnotení povodňového rizika identifikovaná existencia potenciálne významného povodňového rizika a oblasti, v ktorých možno predpokladať pravdepodobný výskyt významného povodňového rizika. Na mape povodňového ohrozenia je zobrazený rozsah záplav, ktoré by spôsobili povodne s priemernou dobou opakovania raz za 5, 10, 50, 100 a 1000 rokov.

Metóda spracovania

Simulácia ustáleného nerovnomerného prúdenia vody matematickým hydrodynamickým modelom.

Vysvetlenie pojmov

Záplavové územie Q5 - Povodeň s pravdepodobnosťou opakovania raz za päť rokov.

Záplavové územie Q10 - Povodeň s pravdepodobnosťou opakovania raz za desať rokov.

Záplavové územie Q50 - Povodeň s pravdepodobnosťou opakovania raz za päťdesiat rokov.

Záplavové územie Q100 - Povodeň s pravdepodobnosťou opakovania raz za sto rokov.

Záplavové územie Q1000 - Povodeň s pravdepodobnosťou opakovania raz za tisíc rokov.projekty