Registrovať | Galéria | 23 aktívnych návštevníkov 
PLUSK
SVP, š.p.  


 MENU
 Úvodná stránka
 Organizačná štruktúra
 Aktuality
 Kalendár akcií
 Kontakty
 Informácie z masmédií
 Povodne
 Odkazy
 Stavy a prietoky
 Dokumenty
 Výročné správy
 Združenie zamestnávateľov vo VH
 Verejné obstarávanie, profil verejného obstarávatela
 Sprístupňovanie informácií
 Zákon 546/2010 Z. z.
 Ceny za poskytovanie regulovaných vodohospodárskych služieb
 MPOMPRSR
 Zákon 3/2010Z.z. o NIPI
 Pracovné ponuky
 

 Login
   
    
 Pamätať si
Registrovať

Zabudli ste heslo?
 

VUVH

Zákon 3/2010Z.z. o NIPI

Verejná mapová WMS služba (v zmysle zákona 3/2010 Z.z. o NIPI)

§4 Metaúdaje: http://geo.enviroportal.sk/catalog-client/Login.do

§6 Sieťové služby:

  • MŽP/SAŽP: http://maps.geop.sazp.sk/web/

  • MŽP/SAŽP: http://geoportal.gov.sk/

  • SVP, š.p.: http://ws.svp.sk/inspire_wms/WmsServer? - Z dôvodu rekonštrukcie infraštruktúry sú sieťové služby od 30.5.2016 odstavené

  • SVP, š.p.: http://mpomprsr.svp.skprojekty