Registrovať | Galéria | 9 aktívnych návštevníkov 
PLUSK
SVP, š.p.  


 MENU
 Úvodná stránka
 Organizačná štruktúra
 Aktuality
  OZ Bratislava
  OZ Piešťany
  OZ Banská Bystrica
  OZ Košice
 Kalendár akcií
 Kontakty
 Informácie z masmédií
 Povodne
 Odkazy
 Stavy a prietoky
 Dokumenty
 Výročné správy
 Združenie zamestnávateľov vo VH
 Verejné obstarávanie, profil verejného obstarávatela
 Sprístupňovanie informácií
 Zákon 546/2010 Z. z.
 Ceny za poskytovanie regulovaných vodohospodárskych služieb
 MPOMPRSR
 Zákon 3/2010Z.z. o NIPI
 Pracovné ponuky
 

 Login
   
    
 Pamätať si
Registrovať

Zabudli ste heslo?
 

 Anketa
Páči sa Vám nový design podnikovej stránky?
 Áno
NaN% Nie
NaN% Nič nové
 

VUVH

 OZ Bratislava  OZ Piešťany  OZ Banská Bystrica  OZ Košice

Aktuality10.9.2016 - 4. ročník Dňa otvorených dverí na vodnej nádrži Ružín

10.9.2016 - 4. ročník Dňa otvorených dverí na vodnej nádrži Ružín

9. 9. 2016 - Návšteva z Ministerstva životného prostredia na Podnikovom riaditeľstve SVP

9. 9. 2016 - Návšteva z Ministerstva životného prostredia na Podnikovom riaditeľstve SVP

7. 9. 2016 – prezentácia SVP o PPO hl. m. SR Bratislavy delegátom medzinárodnej konferencie Prechod na zelenú ekonomiku

7. 9. 2016 – prezentácia SVP o PPO hl. m. SR Bratislavy delegátom medzinárodnej konferencie Prechod na zelenú ekonomiku.


Medzinárodná konferencia Prechod na zelené hospodárstvo „T2gE – Transition to the Green Economy“ Edit

Zo slávnostného zhromaždenia pri príležitosti 50 rokov Povodia Hrona

Zo slávnostného zhromaždenia pri príležitosti 50 rokov Povodia Hrona

25. 7. 2016 – Vernisáž výstavy Projekt čistenia VN Ružín v átriu MŽP SR

25. 7. 2016 – Vernisáž výstavy Projekt čistenia VN Ružín v átriu MŽP SR

11.7.2016 – prezentácia PPO Bratislavy pre Radu ministrov EÚ

11.7.2016 – prezentácia PPO Bratislavy pre Radu ministrov EÚ

18.6.2016 - SVP – Momentky z Danube Day na palube lode Kriváň a DOD MŽP SR

18.6.2016 - SVP – Momentky z Danube Day na palube lode Kriváň a DOD MŽP SR.

Oznam o zákaze vstupu verejnosti do areálu vodnej stavby Veľká Domaša

Oznam o zákaze vstupu verejnosti do areálu vodnej stavby Veľká Domaša

18. 6. 2016 – Pozvánka na plavbu loďou SVP pri príležitosti Dňa Dunaja a na Deň otvorených dverí Ministerstva ŽP SR

18. 6. 2016 – Pozvánka na plavbu loďou SVP pri príležitosti Dňa Dunaja a na Deň otvorených dverí Ministerstva ŽP SR.

13. 6. 2016 – vernisáž výstavy PLAVBA NA DUNAJI – SVP, š. p. správca vodnej cesty

13. 6. 2016 – vernisáž výstavy PLAVBA NA DUNAJI – SVP, š. p. správca vodnej cesty

7. 6. 2016 – Cenu ministra životného prostredia si prevzali aj vodohospodári zo SVP, š. p

7. 6. 2016 – Cenu ministra životného prostredia si prevzali aj vodohospodári zo SVP, š. p.

6. až 9. 4. 2016 – Slovenský vodohospodársky podnik na veľtrhu CONECO 2016

6. až 9. 4. 2016 – Slovenský vodohospodársky podnik na veľtrhu CONECO 2016

22. 3. 2016 – Svetový deň vody v OZ Piešťany aj s deťmi z materských škôl

22. 3. 2016 – Svetový deň vody v OZ Piešťany aj s deťmi z materských škôlprojekty