Registrovať | Galéria | 15 aktívnych návštevníkov 
PLUSK
SVP, š.p.  


 MENU
 Úvodná stránka
 Organizačná štruktúra
 Aktuality
 Kalendár akcií
 Kontakty
 Informácie z masmédií
 Povodne
 Odkazy
 Stavy a prietoky
 Dokumenty
 Výročné správy
 Združenie zamestnávateľov vo VH
 Verejné obstarávanie, profil verejného obstarávatela
 Sprístupňovanie informácií
 Zákon 546/2010 Z. z.
 Ceny za poskytovanie regulovaných vodohospodárskych služieb
 MPOMPRSR
 Zákon 3/2010Z.z. o NIPI
 Pracovné ponuky
 

 Login
   
    
 Pamätať si
Registrovať

Zabudli ste heslo?
 

VUVH

 
OZ Bratislava  OZ Piešťany  OZ Banská Bystrica  OZ Košice

Kontakty

 

ADRESA:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Radničné námestie č.8

969 55 Banská Štiavnica

Ústredňa:

045/ 6945 111

 

generálny riaditeľ:

Ing. Stanislav GÁBORÍK

sekretariát: 

tel.: 045 / 6921 718

       0903 / 909 883

fax: 045 / 6921 569 

e-mail:  gr@svp.sk

 

riaditeľ úseku generálneho riaditeľa:

Mgr. Michal BUDINSKÝ

sekretariát: 

tel.: 045 / 6921 718

       0903 / 909 883

fax: 045 / 6921 569 

e-mail:  gr@svp.sk

 

technicko-prevádzkový riaditeľ:

Ing. Pavel VIRÁG

sekretariát:

tel.: 045 / 6921 716

       0903 / 909 884

e-mail: tpr@svp.sk

 

technicko-investičný riaditeľ:

Mgr. Ján SZABÓ

sekretariát:

tel.: 045 / 6921 716

       0903 / 909 884

e-mail: tpr@svp.sk

 

ekonomický riaditeľ:

Ing. Dalibor CIGLAN

sekretariát: 

tel.: 045 / 6921 717

       0911 / 909 055

e-mail: er@svp.sk

 

riaditeľ spoločných činností a informačných technológií:

Ing. Ladislav BARIAK

sekretariát: 

tel.: 045 / 6945 400

      

e-mail: scit@svp.sk

 

kontakt pre mediá:

Mgr. Pavel MACHAVA

tel.: 045/6945 115

       0903/ 909 282

e-mail: hovorca@svp.sk

 

dispečing:

tel.: 045 / 6921 712

fax: 045 / 6921 713

e-mail: pr.dispecing@svp.sk

 

OBCHODNÝ REGISTER: 

Okresný súd Banská Bystrica

oddiel: Pš

vložka číslo: 713 / S

IČO: 36 022 047

IČ DPH: SK 2020066213

 

projekty