Deň otvorených dverí pri príležitosti 50. výročia uvedenia do prevádzky vodnej stavby RUŽÍN
Source: SVPPublished on 2022-09-05