337 Views

10.septembra 2016 sa znovu otvorili brány vodnej stavby na priehrade Ružín pre verejnosť. Od 09.00 do 15.00 si počas Dňa otvorených dverí (DOD) mohli deti i dospelí zo širokého okolia pozrieť vodné dielo, pričom sa dostali aj do prevádzkových priestorov, ktoré sú počas roka pre nich nedostupné.
Pekné počasie a zaujímavý program prilákali viac ako tisícku zvedavých návštevníkov. Neodmysliteľnou časťou programu Dňa otvorených dverí na Ružíne bola napríklad prehliadka útrob stavby, či ukážka práce obsluhy vo velíne, odkiaľ pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku riadia celú manipuláciu na výpustných segmentoch.
Tohto roku návštevníci vodnej nádrže už mohli získať aj informácie o výsledkoch pilotného projektu čistenia a zabezpečenia protipovodňovej ochrany Ružína, ktorý v období rokov 2013 – 2015 realizovala Správa povodia Hornádu a Bodvy Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Košice,  pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.
Určite nezabudnuteľné a prínosné boli i obrázky dokumentujúce obrovské množstvo odpadu (najmä plasty a biologický odpad) na hladine vodnej nádrže ako aj proces realizácie čistenia Ružína a okolia prítokov. Veď v rámci projektu vodohospodári vyzbierali vyše 3000 ton odpadu. Pokrytie hladiny nádrže odpadom splaveným počas dažďov z nelegálnych skládok obcí a osád neďaleko tokov nad Ružínom alebo aj priamo do vody, ktoré každoročne spôsobujú skupiny občanov s nízkym environmentálnym povedomím, boli isto silným zážitkom. Náklady na projekt čistenia dosiahli viac ako 521.000 €, pričom vďaka projektu Správa povodia Hornádu a Bodvy získala na zabezpečovanie pravidelného čistenia hladiny Ružína aj techniku.
DOD opäť podčiarkol potrebu citlivejšieho a rozumnejšieho vzťahu jednotlivca k životnému prostrediu, špeciálne v atraktívnej a vyhľadávanej oblasti vodnej nádrže Ružín, ktorej vodná hladina sa rozprestiera na ploche 455 hektárov, pozostáva z dvoch nádrží a štyroch ramien. Dĺžka ružínskeho jazera dosahuje okolo 15 kilometrov a nachádza sa len 30 km od Košíc.  Aj o tom sa mohli dozvedieť návštevníci 4. ročníka DOD.