260 Views

Dňa 4.5.2018 sa uskutočnila malá odborná konferencia pri príležitosti 60. výročia uvedenia vodnej stavby Nosice do prevádzky. Konferencia prebehla v užšom kruhu vodohospodárov, energetikov a významných hostí.

Vodná stavba Nosice bola vybudovaná v rokoch 1949 – 1958. Hlavným účelom stavby je výroba elektrickej energie, prevažne špičkovej a denné a týždenné vyrovnanie prietokov na Váhu s cieľom skvalitniť výrobu elektrickej energie na nižšie ležiacich vodných elektrárňach Vážskej kaskády. Na stavbe sa podieľalo viac ako 55.000 dobrovoľníkov. Výstavbu načas zastavil nález minerálnych prameňov, uhličitá voda narušovala betón, musela sa meniť technológia výstavby. Nález minerálneho prameňa počas výstavby bol základom vzniku Kúpeľov Nimnica na pravom brehu priehrady.

Opodstatnenosť výstavby Nosickej priehrady sa ukázala už po dvoch rokoch od jej spustenia do prevádzky, keď prišla v roku 1960 tisícročná voda. Nosická priehrada ochránila mesto Púchov a priľahlé obce ležiace pri koryte Váhu pred ničivými účinkami povodne.
Historicky najväčšia povodeň na Váhu bola v roku 1813, kedy bol prítok takmer 4000 metrov kubických vody za sekundu.