/Podujatia

Hron – naša rieka

Základná organizácia Odborového zväzu DLV, pobočka SVHS spolu s vedením SVP, š.p. OZ Banská Bystrica zorganizovali pri príležitosti Svetového dňa vody, Dňa zeme i Dňa životného prostredia dobrovoľnú aktivitu - odstraňovanie nečistôt a odpadu na brehoch rieky Hron v úseku od lávky pre peších v Majeri po zimný štadión v Banskej Bystrici. Každý mohol tvoriť vlastnú [...]

Program osláv Dňa Dunaja v júni 2017

Oslávme plavbou sviatok Dunaja. Do osláv sviatku druhej najväčšej rieky Európy, ktoré každoročne pripadajú na 29. jún, sa ako jedna zo 14-tich krajín Európy zapája pravidelne aj Slovenská republika. Aj v  tomto roku Vás preto Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. spolu s Vodohospodárskou výstavbou a Výskumným ústavom vodného hospodárstva pozýva osláviť Medzinárodný Deň Dunaja. Aktivity pripravujeme na [...]

Plavba loďou v ústrety budúcej kariére

19. apríla 2017 sa uskutočnil 2. ročník akcie zameranej na podporu vysokoškolského štúdia vodnej dopravy atraktívnym spôsobom – plavbou loďou, na ktorej sa stretávajú zástupcovia zamestnávateľov so stredoškolákmi. Naša loď Kriváň tak na dve hodiny patrila žiakom druhých a tretích ročníkov SŠ a maturantom z rôznych miest Slovenska. Počas plavby sa mali možnosť dozvedieť o možnosti štúdia v rámci študijného programu [...]

4. ročník Dňa otvorených dverí na VN Ružín prilákal viac ako tisícku zvedavcov

10.septembra 2016 sa znovu otvorili brány vodnej stavby na priehrade Ružín pre verejnosť. Od 09.00 do 15.00 si počas Dňa otvorených dverí (DOD) mohli deti i dospelí zo širokého okolia pozrieť vodné dielo, pričom sa dostali aj do prevádzkových priestorov, ktoré sú počas roka pre nich nedostupné. Pekné počasie a zaujímavý program prilákali viac ako tisícku zvedavých [...]

Salamander 2016 aj v znamení návštevy MŽP SR v SVP

V Banskej Štiavnici 9. a 10. septembra 2016: I tento rok sa konal Salamander – oslavy Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov. Túto slávnostnú udalosť osobne podporili aj predstavitelia rezortu životného prostredia. Pri príležitosti osláv baníkov do Banskej Štiavnice zavítal Minister László Sólymos, ktorý plánoval využiť návštevu baníckeho mesta aj na pracovné stretnutie na podnikovom riaditeľstve SVP, š. [...]

Danube day 2016

Slovenský vodohospodársky podnik oslávi Medzinárodný deň Dunaja a Deň otvorených dverí na Ministerstve životného prostredia SR plavbami loďou Kriváň po dunaji, na ktoré pozýva širokú verejnosť. Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa Dunaja, ktorý v mestách krajín pozdĺž tejto druhej najdlhšej rieky v Európe už tradične oslávime 29. júna, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., organizuje pre verejnosť [...]

Veľkosť písma
Kontrast