210 Views
Od 11:00 do 19:00 hod. pozývame širokú verejnosť osláviť koniec školského roka na palube lode Kriváň okružnými plavbami v Komárne. Bezplatné plavby pre deti i dospelých sa začínajú na Alžbetinom ostrove na pontóne č. 61. Podrobnosti o akciách SVP, š. p., pri príležitosti Dňa Dunaja nájdete na sociálnej sieti.

Do osláv sviatku druhej najväčšej rieky Európy, ktoré každoročne pripadajú na 29. jún, sa ako jedna zo 14-tich krajín Európy zapája pravidelne aj Slovenská republika.

Aj v  tomto roku Vás preto Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. spolu s Vodohospodárskou výstavbou pozýva osláviť medzinárodný Deň Dunaja. Aktivity pripravujeme na  troch miestach, aby oslavy boli prístupné tak pre obyvateľov dolného ako aj horného toku Dunaja na našom území. Trojlístok akcií ku Dňu Dunaja začneme v Gabčíkove.

V piatok 30. júna  2017 od 11:00 do 19:00 v Komárne oslávte na lodi Kriváň nielen Deň Dunaja ale i koniec školského roka a začiatok letných prázdnin.

Počas cca hodinových okružných plavieb po Dunaji budú na palube pre deti (i dospelých) do 14:00 pripravené omaľovánkové obrázky s tematikou dunajskej prírody, ktoré si budú môcť vyfarbiť a zostaviť vlastnú omaľovánku. Pre deti, ktoré sa na lodi preukážu vysvedčením so samými jednotkami, bude pripravené malé prekvapenie.

Nástupište a výstupište v Komárne:
Alžbetin ostrov – pontón č. 61 (OPKN 22)
Časy odchodov lode: 11:00, 12:00, 13:00, obedňajšia pauza, plavby zabezpečované miestnym organizátorom pri príležitosti Danube Day od 15:00 do 19:00.
Trasa plavby: okruh plavby bude začínať od pontónu č. 61 proti prúdu Dunaja, k železničnému mostu, kde sa loď otočí a po prúde sa vráti naspäť.

Program:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Na lodi, čase od 11:00 do 14:00, pre vás budeme mať pripravené omaľovánkové obrázky s tematikou dunajskej prírody, farbičky a „vodovky“.
Výskumný ústav vodného hospodárstva pripravil zaujímavé, interaktívne aktivity, ako napríklad 3D maketu, pomocou ktorej zistíte, prečo je na Zemi pitná voda vzácna. Ak správne zložíte puzzle, dozviete sa ako zo žubrienky vzniká žaba alebo objavíte vývojové štádium iného vodného hmyzu. Prostredníctvom interaktívnej mapy si môžete otestovať svoje vedomosti o slovenských riekach alebo kúpeľoch a zapojiť sa do hry, v ktorej bude vašou úlohou vyznačiť na mape aspoň 10 kúpeľných miest alebo slovenských riek. Ak to stihnete do minúty, získate od nás hodnotný darček. Pomocou zaujímavej makety sa dozviete, aký je rozdiel medzi meandrovitým a riadeným vodným tokom. Za zmienku stojí aj účinný kompozitný sorbent vyvinutý Ústavom polymérov SAV a testovaný vo VÚVH, ktorého účinok si môžete dokonca vyskúšať. Je účinný pri odstraňovaní kontaminantov z vôd, predovšetkým ťažkých kovov: arzén, antimón, chróm, kadmium a olovo. Vstupnou surovinou je materiál na báze vláknitej celulózy. Profesionálna lupa využívaná v laboratóriách Výskumného ústavu vodného hospodárstva vám priblíži rôzne vodné živočíchy najrôznejších tvarov a veľkostí, aké ste ešte nevideli.

30.6. Komárno nástupištePontón Komárno

Uložiť

Uložiť

Uložiť