Pri príležitosti Svetového dňa vody sme si pre organizované skupiny, ako i pre širokú verejnosť pripravili dni otvorených dverí na vodných stavbách Kráľová, Nová Bystrica, Klenovec, Málinec, Ružín a Domaša v dňoch 22. a 23.3.2019 od 9:00 do 15:00 hod.

Piatok 22.3.2019 – vstup výhradne určený pre organizované skupiny a študentov
Sobota 23.3.2019 – vstup pre širokú verejnosť

Podmienky:
Vstup do Vodnej stavby je na vlastné riziko.
Vstup detí od dovŕšenia 6. roku života.
V zmysle GDPR si vyhradzujeme právo vyhotoviť a použit fotografie zo Dňa otvorených dverí na propagačné účely SVP.

Žiadame Vás aby ste nepodcenili pevnú obuv a teplé oblečenie, nakoľko je vo vodných stavbách vlhko a chladno.
Prehliadka vodných stavieb a ich súčastí, nie je vhodná pre ľudí trpiacimi klaustrofóbiou, strachom z výšky,…

Vstupné je ZDARMA