114 Views

30Dňa 27. septembra 2021, v Bratislave, slovenské predsedníctvo EUSDR v spolupráci s Inštitútom pre výskum vody zorganizovalo tematickú konferenciu: Adaptácia na zmenu klímy: výzvy a príležitosti vo vodnom hospodárstve, na ktorej zástupcovia SVP, š. p., zástupcovia verejného a súkromného sektora diskutovali o adaptácii vo vodnom plánovaní a perspektíve vo vodnej politike.

Cieľom konferencie bolo otvoriť dialóg medzi rozhodovacími a strategickými zložkami o aktivitách, ktoré majú dopad na zlepšenie a o metódach, ktoré je vhodné uplatniť v jednotlivých situáciách. Podujatie je tematicky prepojené s prípravou novej Koncepcie vodnej politiky na Slovensku, ktorá vyzdvihuje zadržiavanie vody v krajine.

SVP sa predstavilo, v rámci fóra, aj s prezentáciou: Adaptácia na klimatickú zmenu a aktivity SVP, š. p.

Prezentácie sú zverejnené na webovej stránke Dunajského regiónu, alebo na webovej stránke Kvalita vody.

Program konferencie TU!

Video a fotografie z konferencie sú zverejnené na Viemeo a Facebooku.