278 Views

Qlogo SVP štátny podnik-01

obrazok do hlavicky

PROGRAM

Online stretnutie

Národné užívateľské fórum k projektu FAIRway Danube 

26. november 2020

10:00      Privítanie

·         Zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby Slovenskej republiky

·         Zástupcovia SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p. (SVP, š. p.)

 

10:20      Status quo projektu FAIRway Danube

·         Andreas Bäck (koordinátor projektu FAIRway Danube, viadonau )

untitled  Introduction FAIRway Danube_viadonau

·         Diskusia

 

10:40      Predstavenie aktivít SR v projekte FAIRway Danube 

·         Zuzana Durbáková, SVP, š. p.

untitled   NUF_Fairway Danube

Link na video plavidlo KATKA:  https://youtu.be/AiCZkvgv86c

Link na video plavidlo KATKA 2:  https://youtu.be/9CyD0fFyCBk

·         Diskusia

 

11:10       Prestávka

 

11:30        Realizácia pilotnej prevádzky plavidiel nadobudnutých v rámci projektu

·         Lenka Bobáková, SVP, š. p., Odštepný závod Bratislava (meracie plavidlo )

untitled Prezentacia_FAIRway_NUF_OHM_SIGMA

·         Zástupca SVP, š. p., Odštepný závod Bratislava, Závod Dunaj (vytyčovacie plavidlo)

·         Diskusia

 

12:00       Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti  

                 a intenzity   vodnej dopravy na VD Gabčíkovo

·         Ondrej Paštrnák, VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik

untitled 1_Prezentácia Upgrade of Gabčíkovo locks

untitled 2_popis k prezentácii

untitled 3_postup injektáže

untitled 4_vtokový objekt – potápači

·         Diskusia

 

 

12:30     Q&A, Diskusia
13:00      Koniec stretnutia