378 Views

V rámci projektu Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075, číslo projektu: ACC04P05 pripravuje SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ako jeden z projektových partnerov v súčinnosti so zvyšnými troma projektovými partnermi akciu Infodeň o rybách Klátovského ramena. Akcia je pripravená pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb 2022, ktorý každoročne prislúcha na 21. mája a bude sa konať dňa 20.05.2022 (piatok), 08:00 – 12:00 hod. neďaleko Klátovského ramena.

Infodeň je organizovaný pre základné školy Žitného ostrova 1. 4. ročníka s vyučovacím jazykom maďarským.

Súčasťou programu pripravovanej akcie budú tematické prednášky o rybách Klátovského ramena, o rozdelení rýb na migrujúce a nemigrujúce a o dôvodoch, ktoré nútia ryby migrovať, o mokraďových biotopoch, potrave rýb a pod. Podľa odprezentovaných tém budú žiaci zo ZŠ kresliť obrázky/zástavy zobrazujúce migrujúce či nemigrujúce druhy rýb Klátovského ramena. Ako sprievodné akcie budú pripravené minilaboratórium a sprievodné činnosti ako nahadzovanie udičkou, vyskúšanie si práce s papierovými modelmi bagrov a iné.

Pozvánka TU

Podrobnejší program TU

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov.

Všetky projekty sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.