159 Views

Projekt „Iniciatíva pre sieťovanie aktérov pre znižovanie multi-rizík prírodných a technologických katastrof a hrozieb“ financovaný z DG ECHO si Vás dovoľuje pozvať na workshop „Praktické využitie priestorových dát pre potreby civilnej ochrany, ktorý sa uskutoční on-line dňa 16.12.2021 v čase 9:30 – 11:30. 

Workshop organizuje Národná platforma pre civilnú ochranu a riadenie rizík, zriadená Sekciou krízového riadenia MV SR. Na workshop nie je potrebné sa registrovať a účasť na workshope je bezplatná.

Hlavným cieľom workshopu je ukážka integrovaného systému na manažovanie rizík s využitím vlastných priestorových dát a ukážka systému zameraného na znižovanie hydro-klimatických rizík pomocou prírodných riešení. Popri tom sa účastníci workshopu dozvedia, aké produkty poskytuje Slovenský hydrometeorologický ústav pre verejnosť a inštitúcie, aké oficiálne priestorové dáta  sú k dispozícii na Slovensku a v EÚ a ako k týmto dátam pristupovať pri ich integrácii v analýzach a manažmente rizík.

Podujatie sa bude nahrávať a záznam bude verejne dostupný na stránke www.civilnaochrana.org a na Youtube kanále Sekcie krízového riadenia TU.

Júnové podujatie Úvod do geografických informácií, je zverejnené tu: https://civilnaochrana.org/?p=3735.

Link na pripojenie na podujatie: TU.

Agenda: Workshop GIS 2