555 Views

Končíš základnú školu a rozmýšľaš, čo ďalej? Máš rád vodu, banskoštiavnické tajchy a chceš sa o nich a ďalších vodných nádržiach dozvedieť viac? Chceš v budúcnosti pracovať na zaujímavých projektoch týkajúcich sa vody? Rád by si sám prispel k ochrane životného prostredia napríklad aj monitorovaním stavu rybieho spoločenstva spolu s nami v novučičkom rybovode vodnej stavby Veľké Kozmálovce na Hrone? Alebo chceš spomaľovať odtok vody z krajiny pomocou prehrádzok a poldrov? Pridaj sa medzi nás, vodohospodárov, a prihlás sa na novootvorený odbor Vodné hospodárstvo na SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica. Prečítaj si viac informáciízameraní odboru a o tom, čo môžeš robiť po strednej škole a kde sa okrem Slovenského vodohospodárskeho podniku uplatníš. Alebo rovno zavolaj p. Ing. Petrovi Coplákovi na t. č. 0908 343 855 alebo mu zamejluj na vychovny.poradca@mikovini.sk a dozvieš sa tiež, ako sa môžeš prihlásiť na tento študijný odbor a stať sa žiakom 1. ročníka v školskom roku 2022/2023.


mikoviny_BS