282 Views

1. celodunajský investičný program financovaný CEF Ttransportom, bol úspešne ukončený v roku 2021!

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, nadobudol v rámci implementácie projektu FAIRway Danube financovaného programom, Nástroj na prepájanie Európy“ (CEF) dve nové plavidlá. V implementačnej zmluve k projektu sa podnik zaviazal vykonávať pilotnú prevádzku oboch plavidiel so zameraním na kritické úseky slovenskej časti Dunajskej vodnej cesty za účelom optimalizácie plavebnej dráhy v zmysle Národných akčných plánov (NAP). https://www.svp.sk/sk/svp-s-p-v-ramci-projektu-fairway-danube-nadobudol-dve-nove-plavidla/

 

 

 

Zapojené krajiny: 🇦🇹🇸🇰🇭🇺🇭🇷🇷🇴🇧🇬

Všetky relevantné informácie k projektu FAIRway Danube sú prístupné na webovej stránke: http://www.fairwaydanube.eu/