306 Views

V dňoch 16 – 17. mája 2018 sa na Varšavskej univerzite prírodných vied uskutočnilo školenie nástrojov GIS k projektu FramWat. Na seminári sa zúčastnilo 22 účastníkov, zo 6 krajín, z 9 projektových partnerov a 3 asociovaných partnerov.

Hlavným cieľom seminára bolo preukázať praktické využitie metodológie valorizácie a priblížiť zúčastneným partnerom problematiku predbežného spracovania vstupných dát s použitím nástrojov GIS. Bola to tiež príležitosť otestovať prototyp nástrojov GIS v povodiach riek zapojených krajín. Taktiež bola testovaná kapacita softvéru.

Organizátori a vývojári nástrojov dostali spätnú väzbu a nápady na zlepšenie. Po seminári sa konala terénna exkurzia v lokalite Natura 2000 na brehoch rieky Visly.

Nástroje GIS a výsledky školenia budú verejne dostupné na http://WaterRetention.sggw.pl (http://levis-framwat.sggw.pl)