526 Views

Slovenský vodohospodársky podnik reaguje na nedávny prípad nelegálnej jazdy motorového vozidla po dunajskej hrádzi medzi Šamorínom a Bratislavou, keď sa motorista na dôvažok nevhodne správal k cyklistovi, ktorého obiehal. Na čoraz väčšie množstvo áut na dunajských hrádzach upozornili otvoreným listom aj obyvatelia z Bratislavy, Hamuliakova, Kalinkova a Šamorína.

„My musíme spraviť všetko preto, aby nemali možnosť tadiaľto prejsť tí, ktorí chcú porušovať pravidlá,“ reagoval riaditeľ Odštepného závodu Bratislava SVP Jozef Dúcz na margo vodičov, ktorí vedome porušujú zákony a využívajú ochrannú hrádzu ako skratku do hlavného mesta.

SVP je znepokojený nepovoleným pohybom vozidiel po telese ochrannej hrádze vodného diela Gabčíkovo. Vjazd na hrádzu je umožnený len pre vozidlá s povolením. Za nepovolený vjazd na hrádzu hrozí vodičovi pokuta vo výške 165 eur. Pracovníci SVP však nemajú oprávnenie zastavovať vozidlá a ani legitimovať vodičov, preto spolupracujú s políciou.

Na zamedzenie vjazdu vozidiel, ktoré nemajú povolenie vstupovať na hrádzu, OZ Bratislava plánuje častejšie kontroly, zatvoriť chce niektoré závory a pripravuje aj umiestnenie bezpečnostných kamier, aby bolo možné monitorovať pohyb na hrádzi. V prvom rade bude podnik riešiť situáciu na hrádzi medzi Bratislavou a Šamorínom. „Tieto závory, ktoré chceme zavrieť, boli opakovane poškodené. Musíme nájsť nový systém zabezpečenia, aby ich nemohol nikto poškodiť,“ priblížil J. Dúcz a novinárom vysvetlil, že kým nesfunkčnia závory, dočasným riešením budú betónové zátarasy.

SVP chce tiež nastaviť nové pravidlá jazdy po hrádzi a plánuje zaviesť aj pre vozidlá s povolením označenie na viditeľnom mieste.