225 Views

Ďalšou aktivitou generálneho riaditeľa SVP, š. p. pána Róberta Hoka bolo pracovné stretnutie so zástupcami Stavebnej fakulty Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave. S pani profesorkami Bednárovou a Hlavčovou, profesormi Dušičkom, Šoltészom a Szolgayom hovorili o nevyhnutnej potrebe absolventov, ktorí svoje náročne štúdium zúročia práve v SVP. Je faktom, že čoraz menej študentov má záujem o štúdium s vodohospodárskym zameraním čo môžeme pocítiť v horizonte niekoľkých rokov. Aj z tohto dôvodu je potrebný ďalší rozvoj spolupráce v snahe zaujať mladých vodohospodárov a nasledovníkov rozvoja vodného hospodárstva na Slovensku. Prerokovaná bola aj spolupráca spojená s úlohami, ktoré zabezpečuje SVP v rámci Vodného plánu Slovenska.

 

20201123_154731 (002)