budova správy povodia horného Váhu v Ružomberku

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany
Správa povodia horného Váhu

Jančeka 36
034 01 Ružomberok

Ústredňa:
Tel.: 044/432 83 74-6

Podateľňa:
Tel.: 044/432 83 92

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA HORNÉHO VÁHU

Ing. Róbert Hok
Tel: 044/432 83 92
fax: 044/432 33 19
E-mail: ruzomberok@svp.sk

mapa správy povodia horného Váhu Ružomberok