2020_9_28_Plánované_obmedzenia_v_súvislosti_s_realizáciou_protipovodňovej_ochrany_BB