2021_7_01_Plánované_obmedzenia_v_súvislosti_s_realizáciou_protipovodňovej_ochrany_BB