TS_2019_03_06_Pokračovanie_prác_ na_protipovodňovej_ochrane_mesta_ Banská_Bystrica