TS_2019_04_29_Pokračovanie_na_protipovodňových_opatreniach_na_toku_Neresnica_vo_Zvolene