254 Views

VÝVAR je spoločná oslava príchodu nového hydrologického roka budúcich a súčasných vodohospodárov. S nápadom prišli pred pár rokmi študenti končiaceho ročníka študijného programu Vodné stavby a vodné hospodárstvo (VSVH) a Stavby na ochranu územia (SNOU) Stavebnej fakulty STU Bratislava. Cieľom bola nielen spoločná oslava, ale mala za cieľ spojiť všetky ročníky VSVH a Stavby na tvorbu a ochranu prostredia (STOP), ich pedagógov a predovšetkým ľudí z profesionálneho „vodárskeho“ prostredia. V minulosti sa na takejto akcii zúčastnili pracovníci SHMÚ a tohto roku vysokoškoláci pozvali na svoju akciu ľudí z nášho Slovenského vodohospodárskeho podniku. Neformálne podujatie sa uskutočnilo v utorok 7. novembra v bývalej budove YMCA na Karpatskej ul. v Bratislave. Z pedagógov nechýbal prodekan Stavebnej fakulty Prof. Ján Szolgay, šéf Katedry VSVH Prof. Viliam Macura, či Prof. Andrej Šoltész z Katedry hydrotechniky. V rámci večerného programu študenti tradične pripravujú Hydrokvíz, v ktorom družstvá tvorené študentami, doktorandmi i pedagógmi tímy súťažia a bojujú o získanie putovnej vodočetnej laty a o „bonus“ k dobrému pocitu z výhry. Súčasťou tohtoročného večera bola aj tombola, v ktorej hlavnou cenou bola spoločensko-vedomostná vzdelávacia hra pre veľkých i malých Hydrogénius, ktorú venoval Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.