517 Views

Dňa 9. júna 2020, v čase od 09:30 do 13:00, sa uskutoční Záverečná konferencia projektu FramWat „Malé opatrenia – komplexné riešenia!“ vo virtuálnej konferenčnej miestnosti dostupnej prostredníctvom webovej platformy join.me.

Projekt FramWat (Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures) podporuje využívanie krajinných prvkov na zlepšenie environmentálnych problémov identifikovaných vo vodných útvaroch, tokoch a jazerách udržateľným spôsobom.

Cieľom projektu FramWat je posilniť spoločný regionálny rámec pre zmiernenie následkov povodní, sucha a znečistenia zvýšením absorpčnej kapacity krajiny. A to systematickým využívaním prírode blízkych (malých) opatrení na zadržiavanie vody v krajine (natural (small) water retention measures, N(S)WRM). V praxi sa väčšina opatrení v oblasti vodného hospodárstva a protipovodňovej ochrany realizuje bez využitia inovatívnych prístupov a uplatňujú sa tradičnejšie prístupy nezohľadňujúce cenné ekosystémové služby poskytované krajinou.

Hlavným cieľom konferencie je predstaviť hlavné výstupy a výsledky projektu a aktívne zapojiť príslušné zainteresované strany a pozvaných hostí.

Zaregistrovať na konferenciu sa môžete na tomto odkaze: https://www.kotivizig.technokrats.hu/. Po registrácii obdržíte automatický e-mail s potvrdením Vašej registrácie.

Pripojiť sa na konferenciu môžete aj bez registrácie otvorením nasledujúceho odkazu: https://join.me/kotivizig.

Jazykom konferencie bude angličtina, ale všetky prezentácie budú ošetrené titulkami v národných jazykoch partnerov projektu.

Newsletter projektu FramWat na linku: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/FramWat.html.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t. č. 0911 / 522 044.

Program konferencie

join.me_instructions_SK

Inštrukcie ako sa pohybovať v našej virtuálnej konferenčnej miestnosti