Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom