Popis územnej pôsobnosti Povodia dolného Váhu, odštepného závodu

Maps_02_PN3