/Ingrid Barátová

About Ingrid Barátová

This author has not yet filled in any details.
So far Ingrid Barátová has created 27 blog entries.

Žiaci pomohli vodohospodárom vyskúšať geografický informačný systém

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., pilotoval nový geografický informačný systém netradičným spôsobom. V stredu 31. mája 2017 v čase medzi 9. a 13. hodinou v Klátovej Novej Vsi zorganizoval so žiakmi 6. ročníka ZŠ Bošany ojedinelú aktivitu pod názvom Dobrodružstvo s vodou. Formou vedomostno-vzdelávacej hry overovali žiaci nový systém, ktorý neskôr budú môcť vodohospodári využívať pri organizácii rôznorodých [...]

Program osláv Dňa Dunaja v júni 2017

Oslávme plavbou sviatok Dunaja. Do osláv sviatku druhej najväčšej rieky Európy, ktoré každoročne pripadajú na 29. jún, sa ako jedna zo 14-tich krajín Európy zapája pravidelne aj Slovenská republika. Aj v  tomto roku Vás preto Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. spolu s Vodohospodárskou výstavbou a Výskumným ústavom vodného hospodárstva pozýva osláviť Medzinárodný Deň Dunaja. Aktivity pripravujeme na [...]

SVP, š. p., na JOB EXPO Nitra

Po roku sa Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., vracia opäť do Nitry, do priestorov výstaviska Agrokomplex, na najväčší veľtrh práce Job Expo. Koncom apríla tu vystavovatelia budú mať možnosť prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov či nadviazať kontakty s budúcimi partnermi. Uchádzači o zamestnanie nájdu na tomto veľtrhu vyše [...]

Plavba loďou v ústrety budúcej kariére

19. apríla 2017 sa uskutočnil 2. ročník akcie zameranej na podporu vysokoškolského štúdia vodnej dopravy atraktívnym spôsobom – plavbou loďou, na ktorej sa stretávajú zástupcovia zamestnávateľov so stredoškolákmi. Naša loď Kriváň tak na dve hodiny patrila žiakom druhých a tretích ročníkov SŠ a maturantom z rôznych miest Slovenska. Počas plavby sa mali možnosť dozvedieť o možnosti štúdia v rámci študijného programu [...]

Prihláste svoju vodohospodársku prácu do súťaže

Ak ste minimálne tretiaci na vysokej škole alebo pracujete a v tomto roku dosiahnete vek do 35 rokov, chcete profesionálne rásť, spoznať ďalších kolegov vodohospodárov, zaujíma vás, na čom pracujú oni, chcete sa stretnúť s profesionálmi z vodohospodárskej praxe, získať nové odborné kontakty či inšpiráciu, neváhajte a zapojte sa do 16. ročníka súťaže Konferencia mladých vodohospodárov. Organizátorom súťaže je Združenie [...]

Deň Zeme Závodu VD Gabčíkovo

Viac ako 200 vriec komunálneho odpadu vyzbierali pracovníci Závodu Vodné dielo Gabčíkovo 27. marca 2017 na hrádzach vodného diela v úseku od Čunova po Gabčíkovo. Sanitárny deň na ozdravenie a skrášlenie okolia na frekventovanom území zamestnanci Slovenského vodohospodárskeho podniku, Závod VD Gabčíkovo zorganizovali pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla. Pri čistení pracovníci našli aj [...]

SVP, š. p. na veľtrhu CONECO

Tohto roku sa prezentácia rezortu životného prostredia na veľtrhu CONECO, Racioenergia a voda v dňoch 21. až 15. marca 2017 niesla v znamení vody, a to hneď vo viacerých úrovniach. Tohtoročná kampaň Svetového dňa vody mala za cieľ upriamiť pozornosť ľudí na spôsob, ako znížiť množstvo odpadových vôd a ako tieto znova využiť. Spolu s ostatnými rezortnými inštitúciami, podnikmi [...]

Obnovený Čiližský potok má pomôcť ochrane prírody Podunajska

Za aktívnej pomoci Slovenského vodohospodárskeho podniku, Odštepného závodu Bratislava a Správy vnútorných vôd Šamorín ochranári z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) obnovili Čiližský potok. Ukončené práce na sprietočnení vodného toku si 24. 11. 2016 pozrel priamo na mieste minister životného prostredia László Sólymos. Obnovený potok má mať pozitívny vplyv na zadržiavanie vody v Podunajskej nížine a boj so suchom a povodňami. Vďaka revitalizácii Čiližského [...]

Veľkosť písma