Novým generálnym riaditeľom SVP, š. p., sa stal Ing. Róbert Hok
Source: SVPPublished on 2020-07-22