budova odštepeného závodu Bánska Bistrica

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Banská Bystrica

Partizánska cesta č. 69
974 98  Banská Bystrica

Fakturačné údaje:
IČO:   36022047
DIČ:    2020066213
IČ DPH: SK2020066213

Bankové spojenie:
príjmový účet
IBAN: SK7002000000002960077653
resp. číslo účtu: 2960077653, kód banky: 0200

výdavkový účet:
IBAN: SK4902000000002960080553
resp. číslo účtu: 2960080553, kód banky: 0200

Ústredňa:
tel.: 048 / 471 61 81

Dispečing:

v pracovných dňoch 7:00 – 15:00
v ostatnom čase

fax: 048 / 414 28 87
e-mail: dispecing.hron.bb@svp.sk

RIADITEĽ OZ BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Milan Žiak
tel.: 048 / 471 61 13
fax: 048 / 414 64 44
e-mail: hron@svp.sk

TECHNICKO-PREVÁDZKOVÝ NÁMESTNÍK

Ing. Ladislav Varga
tel.: 048 / 471 61 25
e-mail: ladislav.varga@svp.sk

EKONOMICKÝ NÁMESTNÍK

Ing. Milan Málek
tel.: 048 / 471 61 43
e-mail: milan.malek@svp.sk