budova odštepeného závodu Bánska Bistrica

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Banská Bystrica

Partizánska cesta č. 69
974 98  Banská Bystrica

Podateľňa:

 

 

Úradne hodiny : PO-ŠT:	7:00 - 15:00 h
		 PI:	7:00 - 13:30 h
                prestávka:     12:00 - 12:30 h

Elektronická adresa: podatelnabb@svp.sk

Prijímame elektronické zásielky vo formáte: 
.html, .txt, .rtf.
Príloha môže obsahovať dokument vo formáte:  
.doc/docx, .xls/.xlsx, .pdf, .jpg.
Ak je elektronická zásielka doručená v inom formáte, považuje sa za nedoručenú.

Fakturačné údaje:
IČO:   36022047
DIČ:    2020066213
IČ DPH: SK2020066213

Bankové spojenie:
príjmový účet
IBAN: SK7002000000002960077653
resp. číslo účtu: 2960077653, kód banky: 0200

výdavkový účet:
IBAN: SK4902000000002960080553

resp. číslo účtu: 2960080553, kód banky: 0200

Ústredňa:
tel.: 048 / 471 61 81

Dispečing:

v pracovných dňoch 7:00 – 15:00
v ostatnom čase

fax: 048 / 414 28 87
e-mail: dispecing.hron.bb@svp.sk

RIADITEĽ OZ BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Tomáš Ič
tel.: 048 / 439 71 00

e-mail: hron@svp.sk

TECHNICKO-PREVÁDZKOVÝ NÁMESTNÍK

Ing. Ladislav Varga
tel.: 048 / 439 72 00
e-mail: ladislav.varga@svp.sk

EKONOMICKÝ NÁMESTNÍK

Ing. Milan Málek
tel.: 048 / 439 73 00
e-mail: milan.malek@svp.sk