KONTAKT PRE MÉDIÁ – HOVORCA

KONTAKT PRE PR AKTIVITY

Mgr. Pavel Machava
tel.: 0903 909 282
e-mail: hovorca@svp.sk

foto

qr code

Ing. Mária Grebeňová-Laczová
tel.: 0911 085 515
e-mail: maria.grebenova@svp.sk

Maria Grebenova

qr code

ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOŠICE – REFERÁT KOMUNIKÁCIE

ODŠTEPNÝ ZÁVOD PIEŠŤANY – REFERÁT KOMUNIKÁCIE

Mgr. Marián Bocák
tel.: 0911 085 521
e-mail: marian.bocak@svp.sk

Mgr. Marián Bocák

qr code

Tomáš Januš
tel.: 0911 085 523
e-mail: tomas.janus@svp.sk

foto

qr code