2017_12_19_Aktuálna situácia na vodných tokoch

2017_10_31_Vodohospodári spísnia kontroly na dunajských hrádzach

2017_10_26_Vodohospodári dnes napúšťajú Kunovskú priehradu

2017_10_15_Vodohospodári ukončili opravu tesnenia na prívod. kanáli na VD Gabčíkovo

2017_06_22_Vodohospodári na festivale POHODA

2017_06_17_Komárno Pirpomenutie ničivej povodne z roku 1965

2017_06_17_Vodohospodári oslavujú Danube day

2017_05_15 Vodohospodári pomáhajú zachovať vodný režim na Požitavsku

2017_04_29 Aktuálna situácia na vodných tokoch

2017_04_27 Záverečná konferencia ZEMPPAS

2017_04_27 Rekonštrukcia vodnej nádrže v Brezovej pod Bradlom

2017_04_21 Žiaci pomôžu vodohospodárom vyskúšať geografický informačný systém

2017_04_19 V Komárne odovzdali vodohospodárom nové traktory

2017_04_12 Vodohospodári dostanú nové traktory

2017_03_20 Odhalili pamätnú tabuľu obetiam povodní v Bratislave

2017_03_17 DOD Bukovec a Starina pri príležitosti svetového dňa vody

2017_03_16 V Štúrove budú rekonštruovať hrádzu

2017_02_23 Aktuálna situácia na vodných tokoch

2017_02_13 Sneh v Košiciach Hornád neznečistil

2017_02_07 Obnovenie plavby na Dunaji

2017_02_07 Aktuálna situácia na vodných tokoch na východe Slovenska

2017_02_03 Vodohospodári obnovili plavebné podmienky na Dunaji

2017_01_27  Vodohospodári vrátili rieku Laborec do pôvodného Koryta

2017_01_11_Vodohospodári nasadili na zamrznutý Dunaj ľadoborce

2017_01_09_SVP Aktuálna situácia na vodných tokoch

2016-11-16_Vodohospodári začali čistiť nádrž Ružín

2016-11-8_Situácia na vodných tokoch

2016-09-15_Vodohospodári opravili poškodený breh Dunaja

2016-09-12_Vodohospodári začnú s opravou poškodeného brehu Dunaja

2016-09-12_Na vodnej nádrži Nosice sa potopil remorkér

2016-06-27_Slovenský vodohospodársky podnik má nového generálneho riaditeľa

2016-06-24_20. výročie uvedenia vodnej stavby Vodárenská nadrž Turček do prevádzky

2016-05-30_Pre mimoriadnu opravu vodohospodári dočasne vypúšťajú vodnú nádrž Ružín II

2016-03-21_Aktívny Svetový deň vody 2016 v SVP

2016-03-07_Vodná nádrž Ružín je opäť plná odpadu

2016-03-04_Poltár chránia protipovodňové opatrenia

2016-03-01_Litava a Krupinica by už obyvateľov Plášťoviec povodňou strašiť nemala

2016-02-25_V Košiciach hodnotili projekt čistenia Ružína

2016-02-19_V Turej Lúke na Myjave úpravou koryta rieky k ochrane pred veľkou vodou

2016-02-12_Pomoc mokradiam a ohrozeným vtáčím druhom v Medzibodrodží

2016-02-12_Aktuálna situácia na vodných tokoch

2016-02-11_Aktuálna situácia na vodných tokoch 2

2016-02-11_Aktuálna situácia na vodných tokoch

2016-02-01_Čerpacia stanica Čergov bude opäť chrániť Kolárovo pred veľkou vodou

2016-02-01_11 a pol kilometrová hrádza bude chrániť obec Trstice, Kráľov Brod, Dolný Chotár a ich širšie okolie

2016-01-28_Vodohospodári budú lepšie pripravení na ochranu obyvateľov

2016-01-27_Upravené koryto Stoličného potoka zvýši protipovodňovú ochranu Pamiatkovej zóny v Modre

2016-01-20_Vodohospodári obmieňajú techniku