Podrobné informácie o aktuálnej povodňovej situácii sa nachádzajú na stránke SHMÚ v časti Hydrologické výstrahy, Stupne povodňovej aktivity a Meteorologické výstrahy.

Linky na predpovede v susedných krajinách:

Slovenský hydrometeorologický ústav – hydrologické spravodajstvo
Český hydrometeorologický ústav – hydrologické predpovede
Horné Rakúsko – Hydrologická služba – Wasserstände NÖ – Wasserstandsnachrichten Hochwasserprognosen 
Dolné Rakúsko – Hydrologická služba – Land Oberosterreich – Hydrographischer Dienst
Krajowy instytut meteorologii – stav hladiny riek
Meteorologické výstrahy – Maďarsko
Meteorologické výstrahy – Rakúsko
Meteorologické výstrahy – Poľsko
Meteorologické výstrahy – Európa – meteoalarm.eu
Počasie na Slovensku
Počasie v Česku
Počasie v Maďarsku
Počasie v Rakúsku
Počasie v Poľsku

Predpovedanie povodní

Predpovedanie povodní úzko nadväzuje na predpoveď počasia, teda na predpoveď zrážok.
Okrem predpovede zrážok sa do úvahy berú aj ďalšie parametre, najmä aktuálna hydrologická situácia na tokoch a nasýtenosť povodia predošlými zrážkami.

Iná situácia je pri predpovedaní prívalových povodní. Aj keď poznáme meteorologickú predpoveď, je veľmi problematické a neisté určiť presné miesto, kde sa prívalový dážď môže vyskytnúť, akú bude mať intenzitu a aké trvanie. Keďže ide o relatívne malé plochy, ktoré takéto dažde zasiahnu, spravidla nám ani „po udalosti“ bodové merania zrážok nepomôžu určiť, koľko zrážok spadlo. V tomto smere jediným východiskom je plošné sledovanie zrážok, napríklad pomocou radarov.

Aby bol Slovenský vodohospodársky podnik včas pripravený na zásahy v teréne, sleduje informácie SHMÚ, ktorý má vybudovaný povodňový varovný a predpovedný systém Slovenska POVAPSYS.