Žiadosť vo veci zabezpečenia prístupu k vodnej ploche

Súhlas so spracúvaním osobných údajov