Žiadosť vo veci zabezpečenia prístupu k vodnej ploche

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov