ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK štátny podnik
Karloveská 2
841 04 Bratislava

Poštová adresa:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK štátny podnik
Karloveská 2
841 04 Bratislava

Podateľňa(na prízemí):

Úradné hodiny: PO – ŠT: 8:00 – 14:00 h
PI: 8:00 – 13.00 h
prestávka: 11:30 – 12:00 h

Elektronická adresa: podatelna@svp.sk

Prijímame elektronické zásielky vo formáte: 
.html, .txt, .rtf. 
Príloha môže obsahovať dokument vo formáte:   
.doc/docx, .xls/.xlsx, .pdf, .jpg.  

Ak je elektronická zásielka doručená v inom formáte, považuje sa za nedoručenú.

Ústredňa:
tel.: +421 248 256 111

Dispečing:
tel.: 033 / 7724 590
e-mail: pr.dispecing@svp.sk

OBCHODNÝ REGISTER

Okresný súd Bratislava I
oddiel: Pš
vložka číslo: 427 / B

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK 2020066213

BANKOVÉ SPOJENIE

Účet: IBAN – SK78 0200 0000 0029 6001 4556

qr code

Technický prevádzkovateľ a kontakty:

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webového sídla je SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s funkčnosťou webového sídla kontaktujte technického správcu na adrese oit@svp.sk

GENERÁLNY RIADITEĽ

Ing. Jozef Moravčík

sekretariát:
tel.: +421 248 256 100
mobil: 0903 909 883
e-mail: gr@svp.sk

Poverený zastupovaním TECHNICKO-PREVÁDZKOVÉHO RIADITEĽA

Ing. Miroslav Selecký

sekretariát:
tel.: +421 248 256 350
mobil: 0903 801 158
e-mail: tpr@svp.sk

TECHNICKO-INVESTIČNÝ RIADITEĽ

Mgr. Tibor Pénzeš

sekretariát:
tel.: +421 248 256 350
mobil:0903 801 158
e-mtel: tpr@svp.sk

EKONOMICKÝ RIADITEĽ

Mgr. Martin Olijáš, MBA    

sekretariát: 
tel.: +421 248 256 300
mobil: 0910 758 862
e-mail: er@svp.sk

RIADITEĽ KANCELÁRIE GR a KONTAKT PRE MÉDIÁ

Ing. Marián Bocák

tel.: +421 248 256 115
mobil: 0911 085 521
e-mail: hovorca@svp.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

tel.: 
e-mail: zodpovedna.osoba@svp.sk