ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK štátny podnik
Martinská 49
821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

Podateľňa:

Úradne hodiny : PO-PI: 8:00-13:00 h 
           prestávka:12:00-12:30 h

Elektronická adresa: podatelna@svp.sk

Prijímame elektronické zásielky vo formáte: 
.html, .txt, .rtf. 
Príloha môže obsahovať dokument vo formáte:   
.doc/docx, .xls/.xlsx, .pdf, .jpg. 

Ak je elektronická zásielka doručená v inom formáte, považuje sa za nedoručenú.

Ústredňa:
tel.: 

Dispečing:
tel.: 033 / 7724 590
e-mail: pr.dispecing@svp.sk

OBCHODNÝ REGISTER

Okresný súd Bratislava I
oddiel: Pš
vložka číslo: 427 / B

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK 2020066213

BANKOVÉ SPOJENIE

Účet: IBAN – SK78 0200 0000 0029 6001 4556

qr code

GENERÁLNY RIADITEĽ

JUDr. Ing. Jozef Krška
sekretariát:
tel.: 045 / 6945 100
mobil: 0903 909 883
e-mail: gr@svp.sk

 

TECHNICKO-PREVÁDZKOVÝ RIADITEĽ

Ing. Peter Rolko
sekretariát:
tel.: 
mobil: 0910 758 862
e-mail: tpr@svp.sk

TECHNICKO-INVESTIČNÝ RIADITEĽ

Ing. Peter Čadek, PhD.
sekretariát:
tel.: 
mobil: 0910 758 862
e-mtel: tpr@svp.sk

EKONOMICKÝ RIADITEĽ

Ing. Dávid Hlubocký
sekretariát:
tel.: 045 / 6945 300
mobil: 0910 758 862
e-mail: er@svp.sk

RIADITEĽ KANCELÁRIE GR a KONTAKT PRE MÉDIÁ

Ing. Marián Bocák
tel.: 
mobil: 0911 085 521
e-mail: hovorca@svp.sk

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

tel.: 
e-mail: zodpovedna.osoba@svp.sk