ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik
Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica

Ústredňa:
tel.: 045 / 6945 111

Dispečing:
tel.: 045 / 6921 712
fax: 045 / 6921 713
e-mail: pr.dispecing@svp.sk

OBCHODNÝ REGISTER

Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Pš
vložka číslo: 713 / S

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK 2020066213

BANKOVÉ SPOJENIE

Účet: IBAN – SK7802000000002960014566

qr code

GENERÁLNY RIADITEĽ

Ing. Stanislav Gáborík
sekretariát:
tel.: 045 / 6921 718
mobil: 0903 909 883
fax: 045 / 6921 569
e-mail:  gr@svp.sk

RIADITEĽ ÚSEKU GR

Mgr. Michal Budinský
sekretariát:
tel.: 045 / 6921 718
mobil: 0903 909 883
fax: 045 / 6921 569
e-mail:  gr@svp.sk

 

TECHNICKO-PREVÁDZKOVÝ RIADITEĽ

Ing. Pavel Virág
sekretariát:
tel.: 045 / 6921 716
mobil: 0903 909 884
e-mail: tpr@svp.sk

TECHNICKO-INVESTIČNÝ RIADITEĽ

Mgr. Ján Szabó
sekretariát:
tel.: 045 / 6921 716
mobil: 0903 909 884
e-mail: tpr@svp.sk

EKONOMICKÝ RIADITEĽ

Ing. Henrich Kopál
sekretariát:
tel.: 045 / 6921 717
mobil: 0911 909 055
e-mail: er@svp.sk

RIADITEĽ SPOLOČNÝCH ČINNOSTÍ
A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Ing. Ladislav Bariak
sekretariát:
tel.: 045 / 6945 400
e-mail: scit@svp.sk

KONTAKT PRE MÉDIÁ

Mgr. Pavel Machava
tel.: 045 / 6945 115
mobil: 0903 909 282
e-mail: hovorca@svp.sk

KONTAKT PRE PR AKTIVITY

Ing. Mária Grebeňová-Laczová
tel.: 0911 085 515
e-mail: maria.grebenova@svp.sk