Popis územnej pôsobnosti Povodia Hrona, odštepného závodu

Maps_02_BB3