Popis územnej pôsobnosti odštepného závodu Banská Bystrica