Popis územnej pôsobnosti odštepného závodu Banská bystrica