Snímka obrazovky 2023-03-23 o 13.50.46

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Bodrogu, odštepný závod
M. R. Štefánika 25
075 01 Trebišov

Spojovateľňa:
tel.: 056 / 668 06 17

Fakturačné údaje:
IČO:   36022047

DIČ:   2020066213
IČ DPH:   SK2020066213

Bankové spojenie:
príjmový účet:
IBAN: SK6802000000002960098059
resp. číslo účtu: 2960098059, kód banky: 0200

výdavkový účet:
IBAN: SK2502000000002960098251
resp. číslo účtu: 2960098251, kód banky: 0200

Dispečing, nahlasovanie povodní:
tel.: 056 / 668 06 15
mobil: 0905 321 096
e-mail: dispecing.tv@svp.sk

Podateľňa:

Úradné hodiny: PO – ŠT: 8:00 – 14:00 h
PI: 8:00 – 13.00 h
prestávka: 11:30 – 12:00 h
tel.: 056 / 668 06 31

Elektronická adresa: podatelna.tv@svp.sk

Prijímame elektronické zásielky vo formáte: 
.html,  .txt, .rtf.
Príloha  môže obsahovať dokument vo formáte:  
.doc/docx, .xls/.xlsx, .pdf, .jpg.
Ak je elektronická zásielka doručená v inom formáte, považuje sa za nedoručenú.

 

 

RIADITEĽ Povodia Bodrogu

Ing. Jaroslav Vaľo
tel.: 056/668 06 11 
e-mail: trebisov@svp.sk