skuska 2

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie dolného Váhu, Odštepný závod

Nábrežie Ivana Krasku 3/834
921 80 Pieštany

Spojovateľňa:
tel.: 033/776 41 11

Fakturačné údaje:
IČO:   36022047

DIČ:   2020066213
IČ DPH:   SK2020066213

Bankové spojenie:
príjmový účet
IBAN: SK72 0200 0000 0029 6006 0157
resp. číslo účtu: 2960060157, kód banky: 0200

výdavkový účet
IBAN: SK60 0200 0000 0029 6006 7551

resp. číslo účtu: 2960067551, kód banky: 0200

Podateľna:

Úradne hodiny: PO-ŠT:  7:00 - 15:00 h, : 7:00 - 13.00
                    prestávka: 11:30 - 12:30 h

tel.: 033/776 44 90

Elektronická adresa: podatelnapn@svp.sk

Prijímame elektronické zásielky vo formáte: 
.html, .txt, .rtf. 
Príloha môže obsahovať dokument vo formáte:   
.doc/docx, .xls/.xlsx, .pdf, .jpg. 

Ak je elektronická zásielka doručená v inom formáte, považuje sa za nedoručenú. 

Dispečing 
tel.: 033/776 48 09
fax: 033/772 52 72
e-mail: dispecing.pn@svp.sk

RIADITEĽ Povodia dolného Váhu 

Ing. Dušan Fejer
tel.: 033 / 776 41 01
e-mail: vah@svp.sk