budova odštepeného závodu Piešťany

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany

Nábrežie I. Krasku 3/834
921 80 Pieštany

Fakturačné údaje:
IČO:   36022047
DIČ:   2020066213
IČ DPH:   SK2020066213

Bankové spojenie:
príjmový účet
IBAN: SK72 0200 0000 0029 6006 0157
resp. číslo účtu: 2960060157, kód banky: 0200

výdavkový účet
IBAN: SK60 0200 0000 0029 6006 7551
resp. číslo účtu: 2960067551, kód banky: 0200

Ústredňa:
tel.: 033/776 41 11

Podateľňa:
tel.: 033/776 44 90

Dispečing 
tel.: 033/776 48 09
fax: 033/772 52 72
e-mail: dispecing.pn@svp.sk

RIADITEĽKA OZ PIEŠŤANY

Ing. Jozefína Slezáková
tel.: 033 / 776 47 01
e-mail: vah@svp.sk

TECHNICKO-PREVÁDZKOVÝ NÁMESTNÍK

Ing. Michal Mičuda
tel.: 033 / 776 43 01 
e-mail: tn.vah@svp.sk

EKONOMICKÝ NÁMESTNÍK

Ing. Henrich Kopál
tel.: 033 / 776 44 01
e-mail: en.vah@svp.sk