budova odštepeného závodu Bratislava

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Dunaja, odštepný závod
Karloveská  2
842 17 Bratislava

Podateľňa:

Úradné hodiny: PO-PI: 9:00 – 13:00 h
prestávka: 11:30 – 12:30 h

tel.: 02 / 602 92 307
11. poschodie / č. dverí: 1119

Elektronická adresa: podatelna.BA@svp.sk

Prijímame elektronické zásielky vo formáte: 
.html,  .txt, .rtf.
Príloha  môže obsahovať dokument vo formáte:  
.doc/docx, .xls/.xlsx, .pdf, .jpg.
Ak je elektronická zásielka doručená v inom formáte, považuje sa za nedoručenú.

Fakturačné údaje:
IČO:    36022047

DIČ:    2020066213
IČ DPH:   SK2020066213

Bankové spojenie:
príjmový účet:
IBAN: SK7202000000002960060157
resp. číslo účtu: 2960060157, kód banky: 0200

výdavkový účet:
IBAN: SK7802000000002960014556
resp. číslo účtu: 2960014556, kód banky: 0200

Dispečing:
tel.: 02 / 654 25 425, +421 911 702 191 – od 07:00 do 15:00
e-mail: dispecing.dunaj@svp.sk
Po – Pia od 06:00 do 16:00, So – Ne od 06:30 do 14:30

Spojovateľňa:
tel.: 02 / 602 92 111

POVERENÝ VÝKONOM FUNKCIE RIADITEĽA Povodia Dunaja

Ing. Marián Supek
tel.: 02 / 654 21 462, tel.: 02 / 602 92 301
e-mail: dunaj@svp.sk