budova odštepeného závodu Bratislava

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Bratislava

Karloveská č. 2
842 17 Bratislava

Fakturačné údaje:
IČO:    36022047
DIČ:    2020066213
IČ DPH:   SK2020066213

Bankové spojenie:
príjmový účet:
IBAN: SK3102000000002960026557
resp. číslo účtu: 2960026557, kód banky: 0200

výdavkový účet:
IBAN: SK7302000000002960037053
resp. číslo účtu: 2960037053, kód banky: 0200

Dispečing:
tel.: 02 / 654 25 425
e-mail: dispecing.dunaj@svp.sk

Spojovateľňa:
tel.: 02 / 602 92 111

Podateľňa:
tel.: 02 / 602 92 307
11. poschodie / č. dverí: 1119

Úradné hodiny:
PO – PI: 9:00 – 11:15         11:45 – 13:30

RIADITEĽ OZ BRATISLAVA

Ing. Jozef Dúcz
tel.: 02 / 654 21 462, tel.: 02 / 602 92 301
e-mail: ozbratislava@svp.sk

TECHNICKÝ NÁMESTNÍK

Ing. Ladislav Tóth
tel.: 02 / 654 22 250, tel.: 02 / 602 92 302
e-mail: ladislav.toth@svp.sk

EKONOMICKÝ NÁMESTNÍK

Ing. Ivan Šulko
tel.: 02 / 654 21 960, tel.: 02 / 602 92 368
e-mail: ivan.sulko@svp.sk