budova odštepeného závodu Bratislava

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Bratislava

Karloveská  2
842 17 Bratislava

Podateľňa:

Z dôvodu nebezpenej situácie ochrany pred koronavírusom prijímame podania v termíne do 1.4.2020 vrátane,
len elektronicky na adrese podatelna.BA@svp.sk

Fakturačné údaje:
IČO:    36022047

DIČ:    2020066213
IČ DPH:   SK2020066213

Bankové spojenie:
príjmový účet:
IBAN: SK3102000000002960026557
resp. číslo účtu: 2960026557, kód banky: 0200

výdavkový účet:
IBAN: SK7302000000002960037053
resp. číslo účtu: 2960037053, kód banky: 0200

Dispečing:
tel.: 02 / 654 25 425
e-mail: dispecing.dunaj@svp.sk

Spojovateľňa:
tel.: 02 / 602 92 111

RIADITEĽ OZ BRATISLAVA

Ing. Jozef Dúcz
tel.: 02 / 654 21 462, tel.: 02 / 602 92 301
e-mail: ozbratislava@svp.sk

TECHNICKÝ NÁMESTNÍK

Ing. Ladislav Tóth
tel.: 02 / 654 22 250, tel.: 02 / 602 92 302
e-mail: ladislav.toth@svp.sk

EKONOMICKÝ NÁMESTNÍK

Ing. Ivan Šulko
tel.: 02 / 654 21 960, tel.: 02 / 602 92 368
e-mail: ivan.sulko@svp.sk