Snímka obrazovky 2024-05-15 o 10.03.01

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Dunaja, odštepný závod
Martinská 49
821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

Poštová adresa:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Dunaja, odštepný závod
Martinská 49
821 05  Bratislava

Podateľňa:

Úradné hodiny: PO – ŠT: 8:00 – 14:00 h
PI: 8:00 – 13.00 h
prestávka: 11:30 – 12:00 h

tel.: 02 / 602 92 307
Elektronická adresa: podatelna.BA@svp.sk

Prijímame elektronické zásielky vo formáte: 
.html,  .txt, .rtf.
Príloha  môže obsahovať dokument vo formáte:  
.doc/docx, .xls/.xlsx, .pdf, .jpg.
Ak je elektronická zásielka doručená v inom formáte, považuje sa za nedoručenú.

Fakturačné údaje:
IČO:    36022047

DIČ:    2020066213
IČ DPH:   SK2020066213

Bankové spojenie:
príjmový účet:
IBAN: SK7202000000002960060157
resp. číslo účtu: 2960060157, kód banky: 0200

výdavkový účet:
IBAN: SK7802000000002960014556
resp. číslo účtu: 2960014556, kód banky: 0200

Dispečing:
tel.: 02 / 654 25 425, +421 911 702 191 – od 07:00 do 15:00
e-mail: dispecing.dunaj@svp.sk
Po – Pia od 06:00 do 16:00, So – Ne od 06:30 do 14:30

RIADITEĽ Povodia Dunaja

Ing. Michaela Nipčová
tel.: 02 / 654 21 462, tel.: 02 / 602 92 301
e-mail: dunaj@svp.sk