budova odštepeného závodu Bratislava

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Bratislava

Karloveská  2
842 17 Bratislava

Podateľňa:

Úradné hodiny: PO-PI: 9:00 – 13:30 h
prestávka: 11:30 – 12:30 h

tel.: 02 / 602 92 307
11. poschodie / č. dverí: 1119

Elektronická adresa: podatelna.BA@svp.sk

Prijímame elektronické zásielky vo formáte: 
.html,  .txt, .rtf.
Príloha  môže obsahovať dokument vo formáte:  
.doc/docx, .xls/.xlsx, .pdf, .jpg.
Ak je elektronická zásielka doručená v inom formáte, považuje sa za nedoručenú.

Fakturačné údaje:
IČO:    36022047

DIČ:    2020066213
IČ DPH:   SK2020066213

Bankové spojenie:
príjmový účet:
IBAN: SK3102000000002960026557
resp. číslo účtu: 2960026557, kód banky: 0200

výdavkový účet:
IBAN: SK7302000000002960037053
resp. číslo účtu: 2960037053, kód banky: 0200

Dispečing:
tel.: 02 / 654 25 425, +421 904 458 335
e-mail: dispecing.dunaj@svp.sk
Po – Pia od 06:00 do 16:00, So – Ne od 06:30 do 14:30

Spojovateľňa:
tel.: 02 / 602 92 111

RIADITEĽ OZ BRATISLAVA

Ing. Boris Kováč
tel.: 02 / 654 21 462, tel.: 02 / 602 92 301
e-mail: ozbratislava@svp.sk

TECHNICKO-PREVÁDZKOVÝ NÁMESTNÍK

Ing. Štefan Polhorský, PhD.
tel.: 02 / 654 22 250, tel.: 02 / 602 92 302
e-mail: stefan.polhorsky@svp.sk

EKONOMICKÝ NÁMESTNÍK

tel.: 02 / 654 21 960, tel.: 02 / 602 92 368
e-mail: