Operačný program Životné prostredie

logo operačného programu životného prostredia

Program cezhraničnej spolupráce SK/CZ

logo programu cezhraničnej spolupráce

Rekonštrukcia protipovodňovej línie v Štúrove

Cestné vrstvy násypuKamenné obloženie návodnej stranyMúr násypMúr obkladBetonáž hlavyMúr kotviace prvky bez vybetonovanej hlaviceHalaMontáž halyOsadzovanie výstuže múraPríprava na betonážTabuľaMúr násyp hrádza 1Múr násypVodiace steny hrádzaBetonáž vodiacich stienBetonáž vodiacich stien výkopSypanie vzdušnej strany hrádzeBetonáž múruOpevnenie hrádzeHrádza 1Výmena podložia hrádzePríprava podložia pre sypanú hrádzuVýrub a odstraňovanie humusu a rampy pri colniciHĺbenie v hrádziHĺbenieMúr násypMúr násypSpevnenie koruny hrádzeMobilné hradenie hrádzeSvahovanie násypu múruDlažba násypu

Projekt TELEDAN – Slovensko-maďarský hydrologický informačný portál na toku Dunaj a jeho prítokoch

Cieľom projektu je rozšírenie a skvalitnenie hydrologických telemetrických systémov v prihraničnej oblasti Dunaja a sprístupnenie operatívnych hydrologických údajov pre laickú ako aj odbornú verejnosť (predpovedné služby, organizácie vykonávajúce povodňové zabezpečovacie a záchranné práce, plavebné orgány, atď…) prostredníctvom internetu.

Začiatok realizácie projektu: 1. 10. 2012
Ukončenie realizácie projektu: 30. 9. 2014
Výška podpory ERDF: 557 387, 50 €
Európsky fond regionálneho rozvoja
Cezhraničný partner: Severo-zadunajské riaditeľstvo vodného hospodárstva so sídlom v Győri/ Észak-dunántúli, Vízügyi Igazgatóság, Gyõr (ÉDUVÍZIG)

TELEDAN logo