SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,

Povodie Dunaja, odštepný závod, závod Dunaj, Vlčie hrdlo 82 , 824 19 Bratislava svojimi osobnými plavidlami vykonáva vnútroštátnu lodnú dopravu po dunajskej vodnej ceste.

Vnútroštátnu lodnú dopravu vykonávame na nasledovných úsekoch:

 • Bratislava – Devín, Čunovo, Gabčíkovo
 • Gabčíkovo – Čunovo, Komárno
 • Štúrovo

Je to ideálna príležitosť, ako zorganizovať netradičné spoločenské podujatie na lodi. Fantázii sa medze nekladú a na našich lodiach si viete dopriať napríklad súkromný výlet, zrealizovať prezentáciu firmy, poradu, večierok s hudbou, svadbu, recepciu, promóciu alebo oslavu narodenín.

Uvedenú prepravu vykonávame nižšie uvedenými plavidlami typu MOSKVA s konštrukčnou rýchlosťou 18 km/hod.

BD KRIVÁŇ

 • kapacita 120 miest
 • dolná paluba reštauračná úprava so salónikom
 • horná paluba uzavretá

DJI_0879

DJI_0868IMG_9640

IMG_4716

f991cd84-ba6c-4451-a7cd-ddcfdf515352

IMG_20160412_082410

Na obidvoch lodiach je možnosť poskytovania teplých a studených jedál podľa požiadavky zákazníka.

BD ONDAVA

 • kapacita 80 miest
 • dolná paluba kabíny s barom
 • horná paluba s reštauračnou úpravou

BD_ONDAVA

Kontakt pre bližšie informácie a rezervácie:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, závod Dunaj

Lodná doprava prístav Bratislava

Vstup do prístavu cez bránu z Prístavnej ulice hlavnou bránou Prístav Bratislava k severnému bazénu na plavidlo BD PAULA.

tel.: 02/529 26 039 Morvová Oľga

          0903 410 480 Benčík Dalibor

e-mail: lodnadoprava.du@svp.sk

                dalibor.bencik@svp.sk

Oddelenie vodohospodárskych laboratórií Bratislava je súčasťou Odboru vodohospodárskych laboratórií a ochrany kvality vôd, ktorý je súčasťou technicko-prevádzkového úseku podnikového riaditeľstva SVP, š.p.

Oddelenie vodohospodárskych laboratórií Bratislava systematicky sleduje kvalitu povrchových, vypúšťaných odpadových vôd a dnových sedimentov na území spravovanom Povodím Dunaja, odštepným závodom SVP, š.p.  Získané údaje slúžia pre:

 • Ministerstvo životného prostredia
 • vodoprávnu činnosť
 • kontrolnú činnosť
 • sledovanie vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na kvalitu povrchových a podzemných vôd
 • štátnu správu
 • projektovanie vodohospodárskych stavieb
 • potreby správcu tokov

Pre externých zákazníkov zabezpečuje laboratórium činnosti v oblasti odberov a analýz vzoriek povrchových, odpadových a podzemných (pitných) vôd a sedimentov.

Skúšobné laboratórium Oddelenie vodohospodárskych laboratórií je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa normy ISO/IEC 17025: 2017 s platnosťou akreditácie na obdobie 07.02.2023 – 01.06.2023.

Laboratórium je spôsobilé vykonávať fyzikálne, fyzikálno-chemické a chemické skúšky pitných, povrchových, podzemných a odpadných vôd, sedimentov a kalov, ekotoxikologické skúšky povrchových, podzemných a odpadových vôd, mikrobiologické a hydrobiologické skúšky pitných a povrchových vôd, odber vzoriek povrchových vôd, odpadových vôd, vodných organizmov, sedimentov podľa rozsahu. Zoznam akreditovaných skúšok je uvedený v Prílohe k Osvedčeniu (link).

osvedcenie

Okrem akreditovaných skúšok laboratórium zabezpečujú aj neakreditované skúšky podľa dohody.

Podmienky vykonania odberov, prevzatia a analýzy vzoriek a cenovú ponuku na požadované výkony zašleme na vyžiadanie.

Kontaktné informácie

Vedúci odboru vodohospodárskych laboratórií a ochrany kvality vôd: Ing. Zuzana Balážfyová, PhD.

tel.: 0911 085 510

e-mail: zuzana.balazfyova@svp.sk

 

Vedúci oddelenia vodohospodárskych laboratórií Bratislava: Ing. Petra Maslová

 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Podnikové riaditeľstvo

Martinská 49

821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

 

Pracovisko: Vlčie hrdlo 5672, 824 19 Bratislava

tel.: +421240200208

e-mail: petra.maslova@svp.sk

 

Údaje o toku:

Ing. Katarína Jantošová

tel.: +421240200202, +421240200220

e-mail: katarina.jantosova@svp.sk

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Dunaja, odštepný závod, závod Dunaj
Vlčie hrdlo 824 19 Bratislava

Kameňolom Devín kontakt:
Kameňolom Devín
Devínska cesta 3
841 10 Bratislava 49

Tel. č.: 02 / 65 730 176

CENNÍK VÝROBKOV – KAMEŇOLOM DEVÍN

Platnosť od: 01.04.2022
Merná jednotka: tona
Opis výrobku: prírodné kamenivo (zdroj: vyvretá hornina – biotitický granodiorit)

Výrobok – Frakcia Odbytová cena bez DPH €/t DPH 20% €/t Odbytová cena s DPH €/t
Prírodné kamenivo  0 / 32 mm 7,90 1,58 9,48
Prírodné kamenivo  0 / 63 mm 7,70 1,54 9,24
Prírodné kamenivo  32 / 63 mm 9,70 1,94 11,64
Prírodné kamenivo CP  63 / 180 mm 9,50 1,90 11,40
Prírodný kameň LMA  40 / 200 kg 11,50 2,30 13,80
Prírodné kamenivo HMA  300 / 1000 kg 11,50 2,30 13,80

V cene je započítané naloženie materiálu na dopravný prostriedok odberateľa.

Minimálny odber 1 tona kameniva.

Výrobky kameňolomu Devín sú zdaniteľné DPH 20% podľa Zákona číslo 222/2004 Z.z. a Novely zákona o DPH – zákon NR SR č. 490/2010.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Povodie Dunaja, odštepný závod
Karloveská 2
842 17 Bratislava

Doškolovacie centrum Patrek v Patinciach

Možnosť ubytovania v Patinciach.

SVP, š.p. Povodie Dunaja, odštepný závod, Správa vnútorných vôd Komárno spravuje „Doškoľovacie stredisko“ v areáli rekreačného strediska „Patrek“ Patince.

Zariadenie má k dispozícii 2 štvorposteľové, 2 trojposteľové a 9 dvojposteľových izieb. Každá izba má svoje sociálne zariadenie a balkón. K zariadeniu patrí kompletne vybavená kuchyňa, TV miestnosť, zasadacie miestnosti (pre školenia, porady), uzavretý dvor, terasa, záhradný nábytok.

V prípade záujmu sa dá zabezpečiť plná penzia alebo polpenzia v iných zariadeniach. V blízkosti sú reštaurácie, rôzne stánky s ponukou rýchleho občerstvenia.

V areáli sa nachádza športový, rekreačný a detský bazén, tenisové kurty, sauna, masáže, amfiteáter, požičovňa bicyklov.

Hneď vedľa nášho zariadenia sa nachádza „WELLNESS Patince“ (nájdete tradičné kúpeľné techniky ako vodnú terapiu, vírivý bazén, fínske sauny, masáže rôznych druhov vrátane thajských, no i menej tradičné a zatiaľ málo rozšírené wellness služby, ktoré zahŕňajú bylinkovú saunu, parnú saunu, Kneippov kúpeľ, ľadovú miestnosť a mnoho iných techník) a umelé jazero s možnosťou člnkovania a vodného bicyklovania.

Možnosť parkovania priamo pri budove pre 6 áut (ubytovaní obdržia karty na voľný vstup/výjazd autom do/z areálu PATREK-u)
Termíny možného ubytovania sú v týždenných intervaloch od pondelka do nedele.

Cena od 9,60 osoba/noc.

KONTAKT: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,
Povodie Dunaja, odštepný závod
Správa vnútorných vôd Komárno
Svätoondrejská č. 6
945 05 Komárno

V prípade záujmu sa informujte na:

tel.: 035 / 7730992, 035 / 7923126
mobil: 0911 522 132 (p. Kocsisová)
fax: 035 / 7730987
e-maill: komarno@svp.sk

SVP š.p., Povodie Dunaja, odštepný závod – závod Gabčíkovo

manipulačná technika, ťažké stroje, nákladné vozidlá

Odbytové ceny (bez DPH) – platné od 1.4.2019 km/€ €/SH Prestoj (€/h)
AVIA 120 CAPK6 1,70 55,98 24,58
AVIA  21 1,26 16,75 10,40
AVIA  31 1,54 33,51 12,73
TATRA 815  HR 1,23 32,77 16,75
TATRA 815  CAS 11 1,44 41,14 11,91
TATRA 815  AV 14 1,47 39,34 21,91
TATRA 815   UDS   214 1,48 58,29 57,45
LIAZ kontajner 1,28 34,47 13,88
Žeriav LIEBHERR 90t 4,80 149,27 46,15
FORD TRANSIT 0,98 16,40
Osob. aut.(priem.) 0,45
Traktory      
Zetor 7245, Zetor 7745, Zetor 12145 22,74
Zetor 11441, Zetor 18345, Antares 36,33
Desta 34,57 10,70

SH – stroj hodina