Webové sídlo www.svp.sk je nosným webovým sídlom Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktoré spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch pre IS VS č.55/2014 Z.z..

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádnych štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri JavaScript sekvencií. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Súbory na tomto sídle sú primárne publikové vo formáte .pdf. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Súbory sú vo formátoch .docx, .rtf a .xlsx, je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových a tabuľkových editoroch.

Webové sídlo má zabudovaný modul RSS, ktorým je možné získavať krátke textové správy s pravidelným odberom.

Podporované prehliadače:

  • Chrome
  • Opera
  • Firefox 24 a vyššie
  • IE 11 a vyššie.

V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webu na e-mailovej adrese webmaster.svp@svp.sk.