Na tomto mieste bude počas povodňovej aktivity v spravovanom území Odštepného Závodu Bratislava zverejnená Priebežná informačná správa.

Informácie o povodňovej aktivite môžete získať na kontaktoch:

Stupne povodňovej aktivityviac k problemtikefile-format-pdf-64x64
N-ročné prietokydefinovanie pojmu N-ročného prietokufile-format-pdf-64x64

Mapy povodňového ohrozenia a povodňového rizika:
1:10 000
1:50 000

Európske právne dokumenty na ochranu pred povodňamifile-format-pdf-64x64