Slovenský vodohospodársky podnik má na starosti aj tvorbu ENC máp (Electronic navigational map – elektronická plavebná mapa) na Slovensku. Naše ENC mapy sú vytvárané v súlade s Inland ECDIS Standard 2.3 na celom úseku Dunaja od rkm 1880.2 po 1708.3 (Devín – Chľaba) s výnimkou starého koryta Dunaja medzi Čunovom a Sapom, keďže na tomto úseku v súčasnosti plavebná dráha nie je udržiavaná.ENC mapy na tejto stránke budú priebežne aktualizované.

Mapy sú majetkom SVP. Je možné ich stiahnuť zadarmo, ale nesmú sa používať na komerčné účely.

Po stiahnutí je potrebné ich rozbaliť napr. softvérom WinZip.

Mapy sú vo formáte *.000. Na prezeranie je potrebné mať nainštalovaný SeeMyENC – softvér od spoločnosti SevenCs, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť tu.

Celý úsek km 1880-1709 ENCs-SK.zip
km 1880-1873 2D8D1873.zip
km 1873-1864 2D8D1864.zip
km 1864-1854 2D8D1854.zip
km 1854-k27 2D8DK027.zip
km k27-k12 2D8DK012.zip
km k12-k0 2D8DK000.zip
km 1811-1800 2D8D1800.zip
km 1800-1791 2D8D1791.zip
km 1791-1776 2D8D1776.zip
km 1776-1762 2D8D1762.zip
km 1762-1752 2D8D1752.zip
km 1752-1737 2D8D1737.zip
km 1737-1723 2D8D1723.zip
km 1723-1709 2D8D1709.zip
mapa povodia Dunaja

Viac informácií o ENC mapách a ďalších riečnych informačných službách (RIS) získate na www.slovris.sk

ENC mapy v ďalších podunajských krajinách sú dostupné na portáli Danube FIS portal.

ENC mapy na celom úseku Dunaja je možné prezerať na portáli http://www.d4d-portal.info

ENC mapy v ďalších európskych krajinách sú dostupné na týchto stránkach:

Plavebný FIS portál pre lodivodov nájdete na www.danubeportal.com