Slovenský vodohospodársky podnik má na starosti aj tvorbu ENC máp (Electronic navigational map – elektronická plavebná mapa) na Slovensku. Naše ENC mapy sú vytvárané v súlade s Inland ECDIS Standard 2.3 na celom úseku Dunaja od rkm 1880.2 po 1708.3 (Devín – Chľaba) s výnimkou starého koryta Dunaja medzi Čunovom a Sapom, keďže na tomto úseku v súčasnosti plavebná dráha nie je udržiavaná.ENC mapy na tejto stránke budú priebežne aktualizované.

Mapy sú majetkom SVP. Je možné ich stiahnuť zadarmo, ale nesmú sa používať na komerčné účely.

Po stiahnutí je potrebné ich rozbaliť napr. softvérom WinZip.

Mapy sú vo formáte *.000. Na prezeranie je potrebné mať nainštalovaný SeeMyENC – softvér od spoločnosti SevenCs

Celý úsek km 1872-1709 ENC-SK.zip
km 1880-1872 2D7D1872.zip
km 1872-1864 2D7D1864.zip
km 1864-1854 2D7D1854.zip
km 1854-k27 2D7DK027.zip
km k27-k12 2D7DK012.zip
km k12-k0 2D7DK000.zip
km 1811-1800 2D7D1800.zip
km 1800-1791 2D7D1791.zip
km 1791-1776 2D7D1776.zip
km 1776-1762 2D7D1762.zip
km 1762-1752 2D7D1752.zip
km 1752-1737 2D7D1737.zip
km 1737-1723 2D7D1723.zip
km 1723-1709 2D7D1709.zip
mapa povodia Dunaja

Viac informácií o ENC mapách a ďalších riečnych informačných službách (RIS) získate na www.slovris.sk

ENC mapy v ďalších podunajských krajinách sú dostupné na portáli Danube FIS portal.

ENC mapy na celom úseku Dunaja je možné prezerať na portáli http://www.d4d-portal.info

ENC mapy v ďalších európskych krajinách sú dostupné na týchto stránkach:

Plavebný FIS portál pre lodivodov nájdete na www.danubeportal.com